Vyhláška č. 130/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb.

Čiastka 26/1982
Platnosť od 19.11.1982 do14.03.2008
Účinnosť od 19.11.1982 do14.03.2008
Zrušený 82/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.11.1982 - 14.03.2008

Pôvodný predpis

19.11.1982