Vyhláška č. 129/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním

Čiastka 26/1982
Platnosť od 19.11.1982
Účinnosť od 04.12.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 20 dňom 24. mája 1982.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.12.1982 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.11.1982