Vyhláška č. 123/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky

Čiastka 24/1982
Platnosť od 28.10.1982
Účinnosť od 12.11.1982
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 20 nadobudla platnosť 11. marcom 1982.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.11.1982 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.10.1982