Vyhláška č. 122/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou

Čiastka 24/1982
Platnosť od 28.10.1982
Účinnosť od 12.11.1982
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 Zmluva nadobudla platnosť 20. júlom 1982.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.11.1982 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.10.1982