Vyhláška č. 117/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb.

Čiastka 23/1982
Platnosť od 15.10.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.12.1982 do31.12.1985
Zrušený 51/1985 Zb.