Opatrenie č. 116/1982 Zb.Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č.253

(v znení č. 39/1985 Zb., 6/1987 Zb.)

Čiastka 23/1982
Platnosť od 15.10.1982
Účinnosť od 01.01.1987