Opatrenie č. 116/1982 Zb.Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č.253

(v znení č. 39/1985 Zb., 6/1987 Zb.)

Čiastka 23/1982
Platnosť od 15.10.1982
Účinnosť od 01.01.1987

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1987 6/1987 Zb. Aktuálne znenie
01.01.1986 - 31.12.1986 39/1985 Zb.
01.01.1983 - 31.12.1985

Pôvodný predpis

15.10.1982