Vyhláška č. 113/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Karola Marxa

Čiastka 22/1982
Platnosť od 06.10.1982 do29.09.2000
Účinnosť od 10.01.1983 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.01.1983 - 29.09.2000

Pôvodný predpis

06.10.1982