Uznesenie č. 110/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici

Čiastka 21/1982
Platnosť od 29.09.1982 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

110

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. augusta 1982

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici a určuje deň ich konania na sobotu 16. októbra 1982.

Šalgovič CSc. v. r.