Uznesenie č. 109/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 109 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 21/1982
Platnosť od 29.09.1982 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

109

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 31. augusta 1982

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 109 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia

vyhlasuje podľa článku 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia dopľňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 109 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (severná časť okresu Čadca ohraničená obcami Čierne, Čadca, Zákopčie a Dlhá nad Kysucou) a určuje deň jej konania na sobotu 16. októbra 1982.

Indra v. r.