Uznesenie č. 107/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance

Čiastka 20/1982
Platnosť od 22.09.1982 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

Pôvodný predpis

22.09.1982