Zásady č. 102/1982 Zb.Zmena zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 366 (č. 175/1980 Zb.)

Čiastka 19/1982
Platnosť od 10.09.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1985
Zrušený 119/1985 Zb.