Uznesenie č. 96/1981 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach

Čiastka 27/1981
Platnosť od 09.10.1981 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

96

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 24. septembra 1981

o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje voľby do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach a určuje deň ich konania na sobotu 17. októbra 1981.

Šalgovič v. r.