Redakčné oznámenie č. 7/1981 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 1/1981
Platnosť od 23.01.1981

7

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

na titulnej strane čiastky 45 Zbierky zákonov

V záhlaví chybne uvedený deň vydania: „Vydaná 31. decembra 1980“ má správne znieť „Vydaná 29. decembra 1980“.

Redakcia