Vyhláška č. 39/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Otakara Španiela

Čiastka 8/1981
Platnosť od 16.04.1981 do29.09.2000
Účinnosť od 30.06.1981 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

39

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 4. marca 1981

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Otakara Španiela

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia českého sochára a medailéra Otakara Španiela sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jej hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. Po stranách čísla „100“ sú lipové ratoliestky. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

(2) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét O. Španiela v ľavom profile. Vpravo pod portrétom je faksimile jeho podpisu „O. Španiel“, uprostred pod portrétom sú letopočty „1881● 1981“. Autorom návrhu na mincu je zaslúžilý umelec Milan Knobloch, ktorého značka „MK“ je umiestnená dole pod letopočtami.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júnom 1981.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.