Vyhláška č. 38/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 20. výročiu prvého letu človeka do vesmíru

Čiastka 8/1981
Platnosť od 16.04.1981 do29.09.2000
Účinnosť od 28.04.1981 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

38

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 4. marca 1981

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 20. výročiu prvého letu človeka do vesmíru

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 20. výročia prvého letu človeka do vesmíru sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jej hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v jednom riadku označenie hodnoty „100 Kčs“. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

(2) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je hlava kozmonauta v prilbe, vľavo od nej je štylizované naznačenie rakety a jej obežnej dráhy. V opise dolnej polovice rubovej strany pamätného strieborného stokorunáka je text „ČLOVĚK V KOSMU“ a letopočty „1961● 1981“. Autorom návrhu na mincu je akademický sochár Jiří Věneček, ktorého značka „V“ je umiestnená uprostred pod kozmonautovou prilbou.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. aprílom 1981.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.