Uznesenie č. 37/1981 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Čiastka 7/1981
Platnosť od 03.04.1981 do12.03.1986
Zrušený 15/1986 Zb.

37

Uznesenie

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 24. marca 1981

o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady určuje podľa § 12 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

Predseda Slovenskej národnej rady:

Šalgovič v. r.

Príloha

uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady č. 37/1981 Zb.

Zoznam volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady, ktoré sa budú konať v dňoch 5. a 6. júna 1981.

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Volebný obvod č. 1
(v mestskom obvode Bratislava I)
Staré Mesto-západ západná časť mestského obvodu Bratislava I ohraničená ulicami Malinovského, Obrancov mieru, Suché mýto, Hurbanovo nám., nám. Slovenského národného povstania a Štúrova
Volebný obvod č. 2
(v mestskom obvode Bratislava I)
Staré Mesto-východ
východná časť mestského obvodu Bratislava I vymedzená hranicou volebného obvodu č. 1
Volebný obvod č. 3
(v mestskom obvode Bratislava II)
Nivy
juhozápadné územie časti Ružinov ohraničené ulicami Steinerova, Trnavská, Bajkalská, Karola Šmidkeho, Ľanová, chodníkom po Muškátovú, ďalej ul. Ďatelinová, Mierová, Prievozská a juhovýchodnou hranicou časti Staré mesto
Volebný obvod č. 4
(v mestskom obvode Bratislava II)
Ružinov
severné a juhovýchodné územie časti Ružinov ohraničené ulicami Tomášikova, Maximiliána Hella, Trnavská, Jána Osohu, Sputniková, Drieňová, dr. Vladimíra Clementisa, Štefana Majora, Súmračná, Karola Šmidkeho, Chlumeckého, Borodáčova, V. Figuša-Bystrého, Mierová a východnou hranicou volebného obvodu č. 3
Volebný obvod č. 5
(v mestskom obvode Bratislava II)
Trnávka
severovýchodná časť mestského obvodu Bratislava II ohraničená z juhu južnou hranicou časti Vrakuňa a ulicami Kazanská, Rajčianska, Železničná, Stavbárska, Hradská, Estónska, Malým Dunajom, ul. Gagarinova, južnou hranicou Ústrednej nákladnej železničnej stanice, ul. Parková, Kaštieľska a východnou hranicou volebného obvodu č. 4
Volebný obvod č. 6
(v mestskom obvode Bratislava II)
Podunajské Biskupice
južná časť mestského obvodu Bratislava II ohraničená na severe hranicou volebných obvodov č. 3, 4 a 5
Volebný obvod č. 7
(v mestskom obvode Bratislava III)
Nové Mesto
východná časť mestského obvodu Bratislava III vymedzená západnou hranicou častí Nové Mesto, Rača a Vajnory
Volebný obvod č. 8
(v mestskom obvode Bratislava III)
Vinohrady
západná časť mestského obvodu Bratislava III vymedzená hranicou volebného obvodu č. 7
Volebný obvod č. 9
(v mestskom obvode Bratislava IV)
Petržalka-sever
severné územie časti Petržalka ohraničené ulicami Viedenská cesta, Makarenkova, Sofijská, Engelsova, ďalej železničnou traťou, ul. Rusovská cesta, Československých interbrigadistov, Bélu Kúna, Thorezova, Starohájska, Kalininova a Chorvátskym ramenom
Volebný obvod č. 10
(v mestskom obvode Bratislava IV)
Petržalka-juh
juhozápadné územie časti Petržalka a časti Jarovce, Rusovce a Čunovo
Volebný obvod č. 11
(v mestskom obvode Bratislava IV)
Karlova Ves
časť Karlova Ves a Devín a územie časti Dúbravka ohraničené ulicami Lamačská cesta, Janka Alexyho, M. Schneidra-Trnavského a Švantnerova
Volebný obvod č. 12
(v mestskom obvode Bratislava IV)
Dúbravka
severná časť mestského obvodu Bratislava IV vymedzená hranicou volebného obvodu č. 11

ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 13
(v okrese Bratislava-vidiek)
Jur pri Bratislave
stredná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Stupava, Lozorno, Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Limbach, Jur pri Bratislave, Slovenský Grob, Viničné, Veľký Biel, Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji
Volebný obvod č. 14
(v okrese Bratislava-vidiek)
Malacky
severozápadná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor a Vysoká pri Morave
Volebný obvod č. 15
(v okrese Bratislava-vidiek)
Pezinok
severovýchodná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Doľany, Častá, Dubová, Modra, Vinosady a Pezinok
Volebný obvod č. 16
(v okrese Bratislava-vidiek)
Senec
východná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov, Nová Dedinka, Senec, Šenkvice, Vištuk, Budmerice a Štefanová
Volebný obvod č. 17
(v okrese Dunajská Streda)
Čalovo
juhovýchodná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Palkovičovo, Topoľovec, Baloň, Pastúchy, Padáň, Dolný Bar, Kútniky, Dvorníky na Ostrove a Jahodná
Volebný obvod č. 18
(v okrese Dunajská Streda)
Dunajská Streda
stredná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Dunajská Streda, Vrakúň, Gabčíkovo, Horný Bar, Jurová, Lúč na Ostrove, Kráľovičove Kračany, Veľké Blahovo a Vydrany
Volebný obvod č. 19
(v okrese Dunajská Streda)
Šamorín
severozápadná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Orechová Potôň, Holice, Rohovce a Vojka nad Dunajom
Volebný obvod č. 20
(v okrese Galanta)
Galanta
stredná časť okresu Galanta ohraničená obcami Galanta, Kajal, Kráľová nad Váhom, Diakovce, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Dolný Chotár, Trstice, Dolné Saliby a Horné Saliby
Volebný obvod č. 21
(v okrese Galanta)
Sereď
severná časť okresu Galanta ohraničená obcami Dlhá nad Váhom, Šoporňa, Váhovce, Gáň, Sereď, Hoste a Abrahám
Volebný obvod č. 22
(v okrese Galanta)
Sládkovičovo
západná časť okresu Galanta ohraničená obcami Pusté Úľany, Sládkovičovo, Malá Mača, Veľká Mača, Košúty, Čierny Brod, Mostová, Vozokany a Tomášikovo
Volebný obvod č. 23
(v okrese Galanta)
Šaľa
východná časť okresu Galanta ohraničená obcami Neded, Vlčany, Žihárec a Šaľa
Volebný obvod č. 24
(v okrese Komárno)
Hurbanovo
východná časť okresu Komárno ohraničená obcami Iža, Chotín, Dolný Peter, Hurbanovo, Martovce a Bajč
Volebný obvod č. 25
(v okrese Komárno)
Kolárovo
západná časť okresu Komárno ohraničená obcami Nesvady, Imeľ, Vrbová nad Váhom, Kameničná a Zlatná na Ostrove
Volebný obvod č. 26
(v okrese Komárno)
Komárno
mesto Komárno
Volebný obvod č. 27
(v okrese Levice)
Levice
severovýchodná časť okresu Levice ohraničená obcami Žemberovce, Horša, Krškany, Levice, Bátovce, Jabloňovce a Pukanec
Volebný obvod č. 28
(v okrese Levice)
Šahy
juhovýchodná časť okresu Levice ohraničená obcami Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Kukučínov, Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Starý Hrádok, Mýtne Ludany, Čankov, Brhlovce a Hontianske Trsťany
Volebný obvod č. 29
(v okrese Levice)
Tlmače
severozápadná časť okresu Levice ohraničená obcami Devičany, Drženice, Nová Dedina, Podlužany, Hronské Kľačany, Horná Seč, Dolná Seč, Vyšné nad Hronom, Žemliare, Tekovský Hrádok, Bajka, Horný Pial a Beša
Volebný obvod č. 30
(v okrese Levice)
Želiezovce
juhozápadná časť okresu Levice ohraničená obcami Dolný Pial, Ondrejovce, Turá, Jur nad Hronom, Šarovce, Želiezovce, Hronovce a Pohronský Ruskov
Volebný obvod č. 31
(v okrese Nitra)
Nitra-Chrenová
severovýchodná časť mesta Nitry zahŕňajúca časti Dražovce, Zobor, Hrnčiarovce, Štitáre, Chrenová a Janíkovce
Volebný obvod č. 32
(v okrese Nitra)
Nitra-Kynek
juhozápadná časť mesta Nitry zahŕňajúca časti Dolné Krškany, Ivanka, Horné Krškany, Párovské Háje, Čermáň, Kynek, Mlynárce, Klokočina, Staré Mesto a Lužianky
Volebný obvod č. 33
(v okrese Nitra)
Sládečkovce
juhozápadná časť okresu Nitra ohraničená obcami Rišňovce, Alekšince, Veľké Zálužie, Lehota, Jarok, Cabaj-Čápor, Mojmírovce a Branč
Volebný obvod č. 34
(v okrese Nitra)
Vráble
juhovýchodná časť okresu Nitra ohraničená obcami Veľký Cetín, Nitrany, Paňa, Klasov, Chyndice, Beladice, Choča, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany, Nové Vozokany a Nemčiňany
Volebný obvod č. 35
(v okrese Nitra)
Zbehy
severná časť okresu Nitra ohraničená obcami Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Neverice, Jelenec, Kolíňany, Čeladice, Dolné Obdokovce, Golianovo, Lapáš, Pohranice, Žirany, Podhorany, Jelšovce, Čakajovce, Zbehy, Andač a Lukáčovce
Volebný obvod č. 36
(v okrese Nitra)
Zlaté Moravce
severovýchodná časť okresu Nitra ohraničená obcami Čaradice, Volkovce, Zlaté Moravce, Sľažany a Velčice
Volebný obvod č. 37
(v okrese Nové Zámky)
Dvory nad Žitavou
stredná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Dvory nad Žitavou, Bešeňov, Veľké Lovce, Dedinka, Rúbaň, Strekov, Nová Vieska a Gbelce
Volebný obvod č. 38
(v okrese Nové Zámky)
Komjatice
severná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Bardoňovo, Pozba, Podhájska, Radava, Hul, Dolný Ohaj, Maňa, Mojzesovo, Komjatice, Lipová a Rastislavice
Volebný obvod č. 39
(v okrese Nové Zámky)
Nové Zámky
mesto Nové Zámky
Volebný obvod č. 40
(v okrese Nové Zámky) juhovýchodná
Štúrovo
časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Mužla, Šarkan a Svodín
Volebný obvod č. 41
(v okrese Nové Zámky)
Šurany
západná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Jatov, Tvrdošovce, Šurany, Bánov, Palárikovo, Zemné, Andovce a Komoča
Volebný obvod č. 42
(v okrese Senica)
Jablonica
juhovýchodná časť okresu Senica ohraničená obcami Studienka, Lakšárska Nová Ves, Borský Mikuláš, Hlboké, Prietrž, Podbranč, Bukovec, Brezová pod Bradlom, Polianka a Jablonka
Volebný obvod č. 43
(v okrese Senica)
Holíč
severozápadná časť okresu Senica ohraničená obcami Chropov, Radošovce, Dubovce, Popudinské Močidlany, Holíč, Petrova Ves a Gbely
Volebný obvod č. 44
(v okrese Senica)
Senica
severovýchodná časť okresu Senica ohraničená obcami Rudník, Myjava, Sobotište, Senica, Rovensko, Častkov, Oreské, Lopašov a Chvojnica
Volebný obvod č. 45
(v okrese Senica)
Šaštín-Stráže
juhozápadná časť okresu Senica ohraničená obcami Brodské, Smolinské, Šaštín-Stráže, Štefanov, Letničie, Unín, Radimov, Koválov, Smrdáky, Rohovské Rybky, Dojč, Šajdíkove Humence, Borský Jur, Závod a Veľké Leváre
Volebný obvod č. 46
(v okrese Topoľčany)
Bánovce nad Bebravou
severná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Uhrovec, Horné Naštice, Bánovce nad Bebravou, Dolné Naštice, Pečeňany, Haláčovce a Veľké Držkovce
Volebný obvod č. 47
(v okrese Topoľčany)
Bošany
stredná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Cimenná, Malé Hoste, Veľké Hoste, Šišov, Rybany, Pravotice, Brezolupy, Miezgovce, Vysočany, Nedašovce, Ostratice, Nadlice, Rajčany, Bošany, Nedanovce, Klátova Nová Ves, Veľký Klíž, Solčany, Krnča, Norovce, Prašice, Velušovce, Závada a Podhradie
Volebný obvod č. 48
(v okrese Topoľčany)
Ludanice
juhozápadná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Tesáre, Bojná, Veľké Dvorany, Urmince, Ludanice, Kovarce a Nitrianska Streda
Volebný obvod č. 49
(v okrese Topoľčany)
Partizánske
východná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Veľké Uherce, Kolačno, Partizánske, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Skačany a Hradište
Volebný obvod č. 50
(v okrese Topoľčany)
Topoľčany
mesto Topoľčany
Volebný obvod č. 51
(v okrese Trenčín)
Nové Mesto nad Váhom
juhovýchodná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Pobedim, Brunovce, Potvorice, Považany, Nové Mesto nad Váhom, Dolné Srnie, Bošáca, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Beckov, Krivosúd-Bodovka a Kálnica
Volebný obvod č. 52 (v okrese Trenčín) Stará Turá
juhozápadná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Podolie a Očkov
Volebný obvod č. 53
(v okrese Trenčín)
Trenčianske Teplice
severovýchodná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Selec, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turná, Soblahov, Neporadza, Peťovka, Petrova Lehota, Opatová a Trenčianska Teplá
Volebný obvod č. 54
(v okrese Trenčín)
Trenčín-juh
stredná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Drietoma a Záblatie, ďalej juhozápadná časť mesta Trenčína ohraničená na pravej strane Váhu časťami Istebník, Orechové, Zamarovce a na ľavej strane Váhu Gottwaldovým námestím, ulicami Sovietskej armády, Soblahovská po hranice mesta, ďalej obcami Kostolná-Záriečie, Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce, Melčice-Lieskové, Ivanovce a Štvrtok
Volebný obvod č. 55
(v okrese Trenčín)
Trenčín-sever
severná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Nemšová, Kľúčové, kalka nad Váhom, severná časť mesta Trenčína vymedzená hranicami volebného obvodu č. 54, ďalej obcami Dolná Súča a Horná Súča
Volebný obvod č. 56
(v okrese Trnava)
Hlohovec
východná časť okresu Trnava ohraničená obcami Sasinkovo, Bojničky, Hlohovec, Koplotovce, Jalšové, Sokolovce a Ratnovce
Volebný obvod č. 57
(v okrese Trnava)
Jaslovské Bohunice
západná časť okresu Trnava ohraničená obcami Dobrá Voda, Dechtice, Kátlovce, Jaslovské Bohunice, Špačince, Bohdanovce nad Trnavou, Suchá nad Parnou a Košolná
Volebný obvod č. 58
(v okrese Trnava)
Leopoldov
juhovýchodná časť okresu Trnava ohraničená obcami Majcichov, Dudváh, Zavar, Brestovany, Bučany, Malženice, Trakovice, Červeník, Madunice, Leopoldov, Siladice, Zelenice a Dvorníky
Volebný obvod č. 59
(v okrese Trnava) obce
Piešťany
Piešťany a Moravany nad Váhom
Volebný obvod č. 60
(v okrese Trnava)
Trnava-juh
južná časť okresu Trnava ohraničená obcami Borová, Ružindol, ďalej časť mesta Trnavy ohraničená časťou Biely Kostol až po železničnú trať Bratislava - Trnava, železničnou traťou až po železničnú stanicu Trnava a ulicami Ferka Urbánka, Fučíkova, Kollárova, Športová, Dolné Bašty, Halenárska, Juraja Havlíka, Staromestská, Mojmírova, Československej federácie, Spartakovská, Mladej gardy, Clementisova a Piešťanská až po hranice mesta a ďalej obcami Zeleneč a Voderady
Volebný obvod č. 61
(v okrese Trnava)
Trnava-sever
severná časť mesta Trnavy ohraničená hranicou volebného obvodu č. 60
Volebný obvod č. 62
(v okrese Trnava)
Veľké Kostolany
severná časť okresu Trnava ohraničená obcami Ostrov, Krakovany, Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Drahovce, Veľké Kostolany, Pečeňady, Žlkovce, Nižná a Chtelnica

STREDOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 63
(v okrese Banská Bystrica)
Banská Bystrica I
juhozápadná časť mesta Banskej Bystrice ohraničená ulicami Cesta na štadión, Švermova, trieda Hradca Králové a časť Podlavice
Volebný obvod č. 64
(v okrese Banská Bystrica)
Banská Bystrica II
severovýchodná časť mesta Banskej Bystrice ohraničená časťami Šalková, Majer, Senica, Kynceľová, Nemce, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, ulicami Laskomerská, Rad ľudových milícií, Trosky, Janka Kráľa, Tajovského a 9. mája
Volebný obvod č. 65
(v okrese Banská Bystrica)
Slovenská Ľupča
západná časť okresu Banská Bystrica ohraničená obcami Brusno, Pohronský Bukovec, Ráztoka, Ľubietová, Hrochoť, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Môlča, Poniky, Slovenská Ľupča, Selce, Špania Dolina, Staré Hory, Harmanec, Riečka, Tajov a obec Badín
Volebný obvod č. 66
(v okrese Banská Bystrica)
Čierny Balog
východná časť okresu Banská Bystrica ohraničená obcami Sihla, Čierny Balog, Pohronská Polhora, Michalová, Beňuš, Jarabá a obec Mýto pod Ďumbierom
Volebný obvod č. 67
(v okrese Banská Bystrica)
Brezno
stredná časť okresu Banská Bystrica ohraničená obcami Horná Lehota, Valaská, Brezno, Hronec, Osrblie, Predajná, Nemecká a Jasenie
Volebný obvod č. 68
(v okrese Čadca)
Čadca
severovýchodná časť okresu Čadca ohraničená obcami Oščadnica, Krásno nad Kysucou a Čadca
Volebný obvod č. 69
(v okrese Čadca)
Kysucké Nové Mesto
juhovýchodná časť okresu Čadca ohraničená obcami Rudinská, Nesluša, Ochodnica, Dunajov, Klubina a Zborov nad Bystricou
Volebný obvod č. 70
(v okrese Čadca)
Turzovka
západná časť okresu Čadca ohraničená obcami Raková, Zákopčie a Dlhá nad Kysucou
Volebný obvod č. 71
(v okrese Dolný Kubín)
Dolný Kubín
juhozápadná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Zázrivá, Hruštín, Babín, Vasiľov, Lokca, Oravský Podzámok, Pribiš a Malatiná
Volebný obvod č. 72
(v okrese Dolný Kubín)
Námestovo
severozápadná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Bobrov, Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná a Oravská Lesná
Volebný obvod č. 73
(v okrese Dolný Kubín)
Tvrdošín
východná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Chlebnice, Horná Lehota, Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, Podbiel, Nižná, Tvrdošín, Štefanov nad Oravou a Trstená
Volebný obvod č. 74 (v okrese Liptovský Mikuláš) Liptovský Mikuláš
stredná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Jalovec, Trstené, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba, Demänovská Dolina, Lazisko, Svätý Kríž, Galovany, Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce a Kvačany
Volebný obvod č. 75
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Liptovský Hrádok
východná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Liptovský Ján, Beňadiková, Liptovský Ondrej, Veterná Poruba a Smrečany
Volebný obvod č. 76
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Liptovská Teplá
stredná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Huty, Veľké Borové, Prosiek, Liptovská Sielnica, Vlachy, Gôtovany, Dúbrava, Liptovské Revúce, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovská Štiavnica, Ludrová, Štiavnička, Lisková a Lúčky
Volebný obvod č. 77
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Ružomberok
západná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Valaská Dubová, Likavka, Martinček, Ružomberok a Ľubochňa
Volebný obvod č. 78
(v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš)
Lučenec
stredná časť okresu Lučenec, ktorú tvoria obce Ľuboreč, Praha, Lupoč, Lehôtka, Stará Halič, Halič, Mašková, Lučenec a Pinciná, a severovýchodná časť okresu Veľký Krtíš ohraničená obcami Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Senné, Šuľa a Červeňany
Volebný obvod č. 79
(v okrese Lučenec)
Fiľakovo
južná časť okresu Lučenec ohraničená obcami Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Holiša, Boľkovce, Nitra nad Ipľom, Buzitka a Nové Hony
Volebný obvod č. 80
(v okrese Lučenec)
Poltár
severná časť okresu Lučenec ohraničená obcami Poltár, Kalinovo, Veľká Ves, Tomášovce, Tuhár, Polichno a Lentvora
Volebný obvod č. 81
(v okrese Martin)
Martin I
mesto Martin bez častí Vrútky a Priekopa
Volebný obvod č. 82
(v okrese Martin)
Martin II
severná časť okresu Martin ohraničená obcami Podhradie, Turčianska Štiavnička, Sučany a časťou mesta Martin-Priekopa
Volebný obvod č. 83
(v okrese Martin)
Turčianske Teplice
južná časť okresu Martin ohraničená obcami Bystrička, Košťany nad Turcom, Dražkovce a Sklabinský Podzámok
Volebný obvod č. 84
(v okrese Považská Bystrica)
Považská Bystrica
východná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Prečín, Zemianska Závada a Považská Bystrica
Volebný obvod č. 85
(v okrese Považská Bystrica)
Ilava
juhovýchodná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Horná Poruba, Ilava, Košeca, Ladce, Beluša, Visolaje, Lieskov, Pružina a Domaniža
Volebný obvod č. 86
(v okrese Považská Bystrica)
Dubnica nad Váhom
juhozápadná časť okresu Považská Bystrica, ktorú tvoria obce Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica
Volebný obvod č. 87
(v okrese Považská Bystrica) západná
Pruské
časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Lazy pod Makytou, Lúky, Mestečko, Zubák, Breznica, Lednické Rovne, Horovce, Dulov, Pruské a Bolešov
Volebný obvod č. 88
(v okrese Považská Bystrica)
Púchov
severná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Jasenica, Udiča, Púchov, Dohňany, Dolná Mariková a Horná Mariková
Volebný obvod č. 89
(v okrese Prievidza)
Prievidza
mesto Prievidza
Volebný obvod č. 90
(v okrese Prievidza)
Handlová
východná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Handlová, Chrenovec, Veľká Čausa, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Lazany, Kanianka, Poruba, Chvojnica, Nitrianske Pravno a Tužina
Volebný obvod č. 91
(v okrese Prievidza)
Nováky
južná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Nitrianske Sučany, Nováky, Lehota pod Vtáčnikom a Podhradie
Volebný obvod č. 92
(v okrese Prievidza)
Bojnice
severozápadná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Valaská Belá, Čavoj, Nevidzany, Seč, Dlžín, Šutovce, Bojnice, Opatovce nad Nitrou, Koš, Sebedražie, Cigeľ, Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou
Volebný obvod č. 93
(v okrese Rimavská Sobota)
Rimavská Sobota
južná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Husiná, Dolné Zahorany, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Pavlovce, Jesenské, Hodejovec, Hajnáčka, Gemerský Jablonec, Dubno a Petrovce
Volebný obvod č. 94
(v okrese Rimavská Sobota)
Hnúšťa
severná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Rybník, Španie Pole, Hostišovce, Veľký Blh, Dražice, Padarovce, Lukovištia, Horné Zahorany, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Kružno a Ožďany
Volebný obvod č. 95
(v okrese Rimavská Sobota)
Šafárikovo
juhovýchodná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Jestice, Gemerské Dechtáre, Hostice, Širkovce, Bottovo, Belín, Sútor, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Chvalová a Višňové
Volebný obvod č. 96
(v okrese Veľký Krtíš) juhozápadná
Veľký Krtíš
časť okresu Veľký Krtíš ohraničená obcami Veľký Lom, Suché Brezovo, Dolné Strháre, Pôtor, Veľké Zlievce a Muľa
Volebný obvod č. 97
(v okrese Zvolen)
Zvolen
obce Zvolen a Kováčová
Volebný obvod č. 98
(v okrese Zvolen)
Krupina
južná časť okresu Zvolen ohraničená obcami Krupina, Čekovce a Senohrad
Volebný obvod č. 99
(v okrese Zvolen)
Sliač
severná časť okresu Zvolen ohraničená obcami Očová, Dúbravy, Vígľaš, Stožok, Stará Huta, Lešť, Pliešovce, Bzovská Lehôtka, Sása a Babiná okrem obcí Zvolen a Kováčová
Volebný obvod č. 100
(v okrese Zvolen)
Detva
východná časť okresu Zvolen ohraničená obcami Detva a Hriňová
Volebný obvod č. 101
(v okrese Žiar nad Hronom)
Žiar nad Hronom
stredná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Slaská, Žiar nad Hronom, Stará Kremnička, Pitelová, Sklené Teplice, Vyhne, Bzenica, Horná Ždaňa a Prochot
Volebný obvod č. 102
(v okrese Žiar nad Hronom)
Nová Baňa
juhozápadná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Žarnovica a Voznica
Volebný obvod č. 103
(v okrese Žiar nad Hronom)
Banská Štiavnica
východná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Vysoká, Hodruša-Hámre, Banská Štiavnica, Podhorie, Močiar, Trnavá Hora, Jastrabá, Bartošova Lehôtka, Kopernica a Kunešov
Volebný obvod č. 104
(v okrese Žilina)
Žilina I
východná časť okresu Žilina ohraničená obcami Stráňavy, Strečno, Mojš, Nededza a Kotrčiná Lúčka
Volebný obvod č. 105
(v okrese Žilina)
Žilina II
západná časť mesta Žiliny ohraničená v časti Žilina ulicami Veľká Okružná, 30. apríla, Partizánsky háj, Rajecká cesta a časti mesta Žiliny Žilinská Lehota, Strážov, Závodie, Bánová, Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka a Turie
Volebný obvod č. 106
(v okrese Žilina)
Žilina III
východná časť mesta Žiliny ohraničená v časti Žilina hranicou volebného obvodu č. 105 a časti mesta Žiliny Višňové, Rosina, Trnové, Mojšova Lúčka, Celulózka, Teplička nad Váhom, Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie a Zástranie
Volebný obvod č. 107
(v okrese Žilina)
Dolný Hričov
stredná a južná časť okresu Žilina ohraničená obcami Divinka, Horný Hričov, Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Brezany, Lietava, Lietavská Svinná, Poluvsie, Stránske, Malá Čierna, Jasenové, Zbyňov, Babkov, Podhorie, Paština Závada, Hričovské Podhradie, Svederník a Divina
Volebný obvod č. 108
(v okrese Žilina)
Bytča
západná časť okresu Žilina ohraničená obcami Dlhé Pole, Kotešová, Bytča a Súľov-Hradná

VÝCHODOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 109
(v okrese Bardejov)
Bardejov
západná časť okresu Bardejov ohraničená obcami Vyšný Tvarožec, Nižný Tvarožec, Zlaté, Bardejov, Mokroluh, Rokytov, Tarnov, Krivé, Bogliarka a Kríže
Volebný obvod č. 110
(v okrese Bardejov)
Giraltovce
východná časť okresu Bardejov ohraničená obcami Hertník, Šiba, Hervartov, Richvald, Kľušov, Lukavica, Komárov, Beloveža, Andrejová, Zborov a Stebník
Volebný obvod č. 111
(v okrese Humenné)
Humenné
južná časť okresu Humenné ohraničená obcami Karná, Slovenská Volová, Brestov, Veľopolie, Vyšný Hrušov, Adidovce, Dlhé nad Cirochou a Valaškovce
Volebný obvod č. 112
(v okrese Humenné)
Medzilaborce
severozápadná časť okresu Humenné ohraničená obcami Hostovice, Parihuzovce, Pčoliné, Nechváľova Polianka, Zubné, Jabloň, Dedačov, Ľubiša, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Víťazovce a Lukačovce
Volebný obvod č. 113
(v okrese Humenné)
Snina
východná časť okresu Humenné ohraničená obcami Zemplínske Hámre, Belá nad Cirochou, Snina, Pichne, Stakčín, Jalová, Starina, Ostrožnica a Zvala
Volebný obvod č. 114
(v okrese Košice-mesto)
Košice III
severná časť okresu Košice-mesto ohraničená severnou a východnou hranicou okresu od cesty do Košickej Belej po cestu do Sadov nad Torysou, južnou hranicou mestského obvodu Košice III po Sečovskú cestu a ulicami trieda arm. generála Svobodu, Prešovská cesta, Priemyselná, Ráškyho, Švermova a západnou hranicou mestského obvodu Košice I
Volebný obvod č. 115
(v okrese Košice-mesto)
Košice I
stredná časť okresu Košice-mesto ohraničená ulicami Švermova, Ráškyho, Priemyselná, Prešovská cesta, trieda arm. generála Svobodu, Sečovská cesta a južnou a západnou hranicou mestského obvodu Košice I od Sečovskej cesty po Festivalové námestie
Volebný obvod č. 116
(v okrese Košice-mesto)
Košice II
západná časť okresu Košice-mesto ohraničená východnou hranicou mestského obvodu Košice II, Toryskou ulicou, triedou SNP, južnou hranicou mestského obvodu Košice II, východnou hranicou mestského obvodu Košice V, hranicou katastrálneho územia Poľov, ulicami Budovateľská, Mierová, Maloidianska, cestou do Šemše a západnou hranicou okresu po cestu do Košickej Belej
Volebný obvod č. 117
(v okrese Košice-mesto)
Košice IV-západ
južná časť okresu Košice-mesto ohraničená severnou hranicou mestského obvodu Košice IV, ulicou Nižné Kapustníky, hranicou katastrálneho územia Krásna, južnou hranicou okresu po západnú hranicu mestského obvodu Košice IV a Toryskou ulicou
Volebný obvod č. 118
(v okrese Košice-mesto)
Košice IV-východ
východná časť okresu Košice-mesto ohraničená severnou hranicou mestského obvodu Košice IV, východnou a južnou hranicou okresu od cesty do Sadov nad Torysou po hranicu katastrálneho územia Krásna, ulicou Nižné Kapustníky, cestou do Krásnej a riekou Hornád od Južného nábrežia po severnú hranicu mestského obvodu Košice IV
Volebný obvod č. 119
(v okrese Košice-vidiek)
Bidovce
východná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Nižná Myšľa, Beniakovce, Vajkovce, Kráľovce a Ploské
Volebný obvod č. 120
(v okrese Košice-vidiek)
Košice-vidiek
stredná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Budimír, Valaliky, Kokšov-Bakša, Geča, Čaňa, Gyňov, Seňa, Hraničná pri Hornáde, Veľká Ida, Cestice, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Rudník a Zlatá Idka
Volebný obvod č. 121
(v okrese Košice-vidiek)
Moldava nad Bodvou
juhozápadná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Poproč, Jasov, Debraď, Paňovce, Čečejovce, Buzica, Nižný Lánec a Perín-Chym
Volebný obvod č. 122
(v okrese Michalovce)
Malčice
západná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Strážske, Voľa, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Suché, Pozdišovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Hatalov a Budkovce
Volebný obvod č. 123 (v okrese Michalovce) Michalovce
mesto Michalovce
Volebný obvod č. 124
(v okrese Michalovce)
Pavlovce nad Uhom
juhovýchodná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Blatné Remety, Blatné Revištia, Veľké Revištia, Nižná Rybnica, Bunkovce, Blatná Polianka, Ostrov, Orechová, Krčava, Husák, Stretavka, Stretava, Palín, Sliepkovce a Lastomír
Volebný obvod č. 125
(v okrese Michalovce)
Sobrance
severovýchodná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Petrovce, Koromľa, Kolibabovce, Vojnatina, Tibava, Komárovce, Sobrance, Ruskovce, Úbrež, Závadka, Hažín, Zalužice, Vinné, Trnava pri Laborci, Zbudza a Staré
Volebný obvod č. 126
(v okrese Poprad)
Kežmarok
stredná časť okresu Poprad ohraničená obcami Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Kežmarok, Javorina, Vrbov, Abrahámovce, Vlková, Žakovce, Veľká Lomnica, Mlynica, Veľký Slavkov, Gerlachov, Batizovce, Mengusovce a Štrbské Pleso
Volebný obvod č. 127
(v okrese Poprad)
Poprad
obce Poprad, Jánovce, Hôrka, Švábovce, Hozelec a Gánovce
Volebný obvod č. 128
(v okrese Poprad)
Spišská Belá
severná časť okresu Poprad ohraničená obcami Holumnica, Jurské, Ihľany, Križová Ves, Spišská Belá, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Lendak, Ždiar a obce Hradisko, Vlkovce a Tvarožná
Volebný obvod č. 129
(v okrese Poprad)
Svit
južná časť okresu Poprad ohraničená obcami Štrba, Lučivná, Svit, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Hranovnica, Spišský Štiavnik a Vydrník
Volebný obvod č. 130
(v okrese Prešov)
Kapušany
severovýchodná časť okresu Prešov ohraničená obcami Podhradík, Vyšná Šebastová, Kapušany, Fintice, Veľký Šariš, Malý Šariš, Župčany, Kojatice, Svinia, Lažany, Gregorovce, Terňa, Babin Potok a Hradisko
Volebný obvod č. 131
(v okrese Prešov)
Lemešany
južná časť okresu Prešov ohraničená obcami Víťaz, Ovčie, Hrabkov, Krížovany, Žipov, Brežany, Rokycany, Bzenov, Radatice, Kendice, Petrovany, Záborské, Dulova Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa
Volebný obvod č. 132
(v okrese Prešov)
Lipany
severozápadná časť okresu Prešov ohraničená obcami Olejníkov, Drienica, Červená Voda, Pečovská Nová Ves, Jakubova Voľa, Rožkovany, Dubovica a Nižný Slavkov
Volebný obvod č. 133
(v okrese Prešov) západná
Prešov I
časť mesta Prešova ohraničená železničnou traťou, Sídliskom III, Sídliskom II, časťou Haniska a ulicami Partizánska, Leninova, Košická a Petrovačská
Volebný obvod č. 134
(v okrese Prešov)
Prešov II
východná časť mesta Prešova ohraničená časťami Solivar, Šalgovík, Šarišské Lúky, Ľubotice a Nižná Šebastová
Volebný obvod č. 135
(v okrese Prešov)
Sabinov
severozápadná časť okresu Prešov ohraničená obcami Lačnov, Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Ražňany, Sabinov, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Ratvaj, Hubošovce, Uzovce, Šarišské Michaľany, Medzany, Ostrovany, Jarovnice, Daletice, Chminianska Nová Ves, Chmiňany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany a Široké
Volebný obvod č. 136
(v okrese Rožňava)
Dobšiná
severná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Pača, Betliar, Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Honce, Štítnik, Rozložná, Gočaltovo, Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota a Rejdová
Volebný obvod č. 137
(v okrese Rožňava)
Revúca
západná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Muránska Zdychava, Revúca, Chyžné, Magnezitovce, Jelšava, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Licince a Meliata
Volebný obvod č. 138
(v okrese Rožňava)
Rožňava
juhovýchodná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Bohúňovo, Gemerská Hôrka, Plešivec, Pašková, Kunova Teplica, Rožňava, Krásnohorské Podhradie a Drnava
Volebný obvod č. 139
(v okrese Spišská Nová Ves)
Gelnica
južná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Mlynky, Hnilčík, Závadka, Nálepkovo, Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Helcmanovce, Prakovce, Gelnica, Žakarovce, Jaklovce a Margecany
Volebný obvod č. 140
(v okrese Spišská Nová Ves)
Krompachy
východná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Kluknava, Krompachy, Slovinky, Poráč, Rudňany, Markušovce, Lieskovany, Odorín, Danišovce, Domaňovce, Spišský Hrušov, Hincovce, Bystrany, Spišské Vlachy, Žehra, Granč-Petrovce, Beharovce, Oľšavka a Slatvina
Volebný obvod č. 141
(v okrese Spišská Nová Ves)
Levoča
severná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Dúbrava, Harakovce, Poľanovce, Pongrácovce, Bijacovce, Spišské Podhradie, Katúň, Baldovce, Buglovce, Klčov, Spišský Hrhov, Levoča, Iliašovce, Arnutovce, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce a Letanovce
Volebný obvod č. 142
(v okrese Spišská Nová Ves)
Spišská Nová Ves
západná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Smižany, Harichovce, Spišská Nová Ves a Teplička
Volebný obvod č. 143
(v okrese Stará Ľubovňa)
Stará Ľubovňa
okres Stará Ľubovňa
Volebný obvod č. 144
(v okrese Svidník)
Svidník
okres Svidník
Volebný obvod č. 145
(v okrese Trebišov)
Kráľovský Chlmec
južná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Borša, Bara, Černochov, Viničky, Ladmovce, Zemplín, Bodrog, Plešany, Kráľovský Chlmec, Dobrá, Biel, Čierna nad Tisou a Čierna
Volebný obvod č. 146
(v okrese Trebišov)
Sečovce
severozápadná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Vojčice, Nový Ruskov, Plechotice, Čeľovce, Nižný Žipov, Kuzmice, Brezina a Kazimír
Volebný obvod č. 147
(v okrese Trebišov)
Trebišov
stredná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Michaľany, Lastovce, Zemplínska Nová Ves, Trebišov, Milhostov, Hraň, Zemplínske Jastrabie, Cejkov, Tŕňa a Slovenské Nové Mesto
Volebný obvod č. 148
(v okrese Trebišov)
Veľké Kapušany
východná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Ptrukša, Boťany, Bačka, Leles, Poľany, Boľ, Vojka, Svinice, Rad, Zatín, Oborín, Brehov a Sirník
Volebný obvod č. 149
(v okrese Vranov nad Topľou)
Soľ
západná časť okresu Vranov nad Topľou ohraničená obcami Detrík, Michalok, Merník, Komárany, Nižný Kručov, Čaklov, Vechec, Kamenná Poruba, Sačurov a Sečovská Polianka
Volebný obvod č. 150
(v okrese Vranov nad Topľou)
Vranov nad Topľou
východná časť okresu Vranov nad Topľou ohraničená obcami Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Vranov nad Topľou, Čičava, Ruský Kazimír, Slovenská Kajňa a Kvakovce