Uznesenie č. 36/1981 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 7/1981
Platnosť od 03.04.1981 do12.03.1986
Zrušený 14/1986 Zb.

36

Uznesenie

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 24. marca 1981

o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii, § 1 ústavného zákona č. 177/1980 Zb. o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov a podľa § 29 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a § 30 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a všeobecné voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a určuje deň ich konania na piatok 5. júna a sobotu 6. júna 1981.

Predseda Slovenskej národnej rady:

Šalgovič v. r.