Uznesenie č. 32/1981 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 7/1981
Platnosť od 03.04.1981 do12.03.1986
Zrušený 10/1986 Zb.

32

Uznesenie

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 24. marca 1981

o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii, § 30 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia a § 1 ústavného zákona č. 177/1980 Zb. o skončení volebného obdobia zastupiteľských zborov voľby do Federálneho zhromaždenia na piatok 5. júna a sobotu 6. júna 1981.

Predseda Federálneho zhromaždenia:

Indra v. r.