Uznesenie č. 114/1981 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 101 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 33/1981
Platnosť od 22.12.1981 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

114

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 1. decembra 1981

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 101 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 101 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (severovýchodná časť okresu Kroměříž ohraničená obcami Němčice, Pravčice, Třebětice a Záhlinice a severná časť okresu Gottwaldov ohraničená obcami Zádveřice-Raková, Vizovice, Bratřejov a časti mesta Gottwaldov Klečůvka, Kostelec, Lípa, Lužkovice, Ostrata, Příluky, Štípa, Velíková a Želechovice nad Dřevnicí) a ustanovuje deň jej konania na sobotu 23. januára 1982.

Indra v. r.