Opatrenie č. 102/1981 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zrušuje zákon č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov v znení neskorších predpisov a zákon č. 67/1962 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv

Čiastka 30/1981
Platnosť od 10.11.1981
Účinnosť od 10.11.1981
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia ČSSR č. 124/1981 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.11.1981 Aktuálne znenie