Uznesenie č. 100/1981 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 29/1981
Platnosť od 29.10.1981 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

100

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 20. októbra 1981

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (mestský obvod Praha 3 okrem jeho južnej časti ohraničenej ulicami Ondříčkova, Olšanská, Želivského a U vinohradského hřbitova) a určuje deň jej konania na stredu 9. decembra 1981.

Indra v. r.