Vyhláška č. 85/1980 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.

Čiastka 21/1980
Platnosť od 15.07.1980 do31.12.1984
Účinnosť od 15.07.1980 do31.12.1984
Zrušený 103/1984 Zb.

OBSAH