Vyhláška č. 78/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 20/1980
Platnosť od 01.07.1980 do11.03.2000
Účinnosť od 16.07.1980 do11.03.2000
Zrušený 67/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. marca 1980.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.07.1980 - 11.03.2000