Vyhláška č. 76/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

Čiastka 20/1980
Platnosť od 01.07.1980
Účinnosť od 16.07.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 2. januára 1980.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.07.1980 Aktuálne znenie