Vyhláška č. 58/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa ustanovuje ďalšie oslobodenie cestnej dopravy pre cudzie potreby od povolenia

Čiastka 17/1980
Platnosť od 12.06.1980 do30.04.1990
Účinnosť od 01.07.1980 do30.04.1990
Zrušený 118/1990 Zb.

OBSAH