Vyhláška č. 56/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980

Čiastka 16/1980
Platnosť od 19.05.1980 do29.09.2000
Účinnosť od 19.05.1980 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.