Uznesenie č. 46/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa

Čiastka 13/1980
Platnosť od 30.04.1980 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

46

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 3. apríla 1980

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 143 - Stará Ľubovňa a určuje deň ich konania na sobotu 7. júna 1980.

Šalgovič v. r.