Nariadenie vlády č. 31/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene začiatku letného času v roku 1980

Čiastka 8/1980
Platnosť od 26.03.1980 do31.12.1980
Účinnosť od 30.03.1980 do31.12.1980

OBSAH