Vyhláška č. 29/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky

Čiastka 6/1980
Platnosť od 14.03.1980
Účinnosť od 14.08.1979
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 4 dňom 14. augusta 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.08.1979 Aktuálne znenie