Uznesenie č. 23/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 165 pre voľby do snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 5/1980
Platnosť od 04.03.1980 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

23

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

zo 6. februára 1980

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 165 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 165 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na sobotu 29. marca a na nedeľu 30. marca 1980.

Indra v. r.