Vyhláška č. 173/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o jednotnej údajovej základni organizácií

Čiastka 43/1980
Platnosť od 22.12.1980 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1989
Zrušený 202/1989 Zb.