Vyhláška č. 128/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov ku 100. výročiu narodenia Bohumíra Šmerala

Čiastka 31/1980
Platnosť od 26.09.1980 do29.09.2000
Účinnosť od 24.10.1980 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

128

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 18. augusta 1980

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov ku 100. výročiu narodenia Bohumíra Šmerala

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného politického činiteľa Bohumíra Šmerala sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je označenie nominálnej hodnoty „100 Kčs“. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

(2) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Bohumíra Šmerala, jeho meno „BOHUMÍR ŠMERAL“ je umiestnené v opise vľavo od portrétu. V pravej dolnej časti mince sú v riadku umiestnené letopočty „1880-1980“. Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jiří Harcuba, ktorého značka „H“ je umiestnená pod letopočtom „1980“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 24. októbrom 1980.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.