Uznesenie č. 127/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 31/1980
Platnosť od 26.09.1980 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

127

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 2. septembra 1980

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa § 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na piatok 17. októbra 1980

Indra v. r.