Vyhláška č. 10/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 2/1980
Platnosť od 04.02.1980
Účinnosť od 19.02.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 5. júla 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.02.1980 Aktuálne znenie