Uznesenie č. 83/1979 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 24

Čiastka 17/1979
Platnosť od 13.08.1979 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

83

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 28. júna 1979,

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 24

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 24 a určuje deň ich konania na piatok 21. septembra a sobotu 22. septembra 1979

Hagara v. r.