Uznesenie č. 82/1979 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 50 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 17/1979
Platnosť od 13.08.1979 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.