Vyhláška č. 7/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do30.09.1982
Účinnosť od 23.01.1979 do30.09.1982
Zrušený 106/1982 Zb.