Vyhláška č. 5/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do21.10.1999
Účinnosť od 07.02.1979 do21.10.1999
Zrušený 39/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 19 dňom 14. júla 1978.