Uznesenie č. 34/1979 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 75 (Bratislava II)

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

34

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 16. februára 1979

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 75 (Bratislava II)

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 75 (Bratislava II) a určuje deň ich konania na piatok 6. a sobotu 7. apríla 1979.

Šalgovič CSc. v. r.