Vyhláška č. 3/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do29.09.2000
Účinnosť od 24.01.1979 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.