Vyhláška č. 146/1979 Zb.Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve

(v znení č. 57/1980 Zb.)

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979
Účinnosť od 01.01.1980

OBSAH

146

VYHLÁŠKA

Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 20. septembra 1979,

ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve

Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave podľa § 39 ods. 2 písm. j) zákona o národných výboroch a podľa § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (ďalej len „zákon“) sa na plenárnom zasadnutí konanom 20. septembra 1979 uzniesol na tejto vyhláške:


§ 1

Miestne (mestské) národné výbory sa poverujú výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve podľa § 3 ods. 2 zákona v tomto rozsahu:

a) v okrese Bratislava-vidiek:

1. všetky mestské národné výbory a Miestny národný výbor v Stupave

v rozsahu písm. a), b), c), d), f),

2. miestne národné výbory:

Bernolákovo, Báhoň, Budmerice, Častá, Dunajská Lužná, Gajary, Ivanka pri Dunaji, Jur pri Bratislave, Kuchyňa, Lozorno, Plavecký Štvrtok, Šenkvice, Tomášov, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Zohor

v rozsahu písm. a), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Blatné, Borinka, Čataj, Doľany, Dubová, Hamuliakovo, Chorvátsky Grob, Jablonec, Jabloňové, Jakubov, Kalinkovo, Kaplná, Kostolište, Láb, Limbach, Malinovo, Marianka, Miloslavovo, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Pernek, Píla, Rovinka, Slovenský Grob, Suchohrad, Štefanová, Tureň, Veľký Biel, Viničné, Vinosady, Vištuk, Vlky, Zálesie

v rozsahu písm. a), c);

b) v okrese Dunajská Streda

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f),

2. miestne národné výbory:

Čiližská Radvaň, Gabčíkovo, Holice, Horný Bar, Hroboňovo, Jahodná, Lehnice, Michal na Ostrove, Okoč, Rohovce, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Trhové Mýto, Zlaté Klasy

v rozsahu písm. a), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Baka, Baloň, Blahová, Blatná na Ostrove, Dolný Bar, Dvorníky na Ostrove, Horná Potôň, Hubice, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Lúč na Ostrove, Nový Život, Ohrady, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Vojka nad Dunajom, Vrakuň, Vydrany

v rozsahu písm. a), c);

c) v okrese Galanta

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f),

2. miestne národné výbory:

Horné Saliby, Jelka, Kráľová pri Senci, Mostová, Neded, Paka, Pusté Uľany, Selice, Sládkovičovo, Šoporňa, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľká Mača, Veľké Uľany, Vlčany

v rozsahu písm. a), b), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Abrahám, Čierny Brod, Diakovce, Dolné Saliby, Kajal, Kráľov Brod, Kráľová nad Váhom, Šintava, Tomášikovo, Váhovce, Veľký Grob, Zemianske Sady, Žihárec

v rozsahu písm. a), c), d), f),

4. miestne národné výbory:

Boldog, Čierna Voda, Dlhá nad Váhom, Gáň, Hoste, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Jánovce, Kostolná pri Dunaji, Košúty, Malá Mača, Reca, Topoľnica, Vinohrady nad Váhom, Vozokany

v rozsahu písm. a), c);

d) v okrese Komárno

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f),

2. miestne národné výbory:

Bodza, Brestovec, Čalovec, Čičov, Dedina Mládeže, Dolný Peter, Chotín, Iža, Kameničná, Kližská Nemá, Kravany, Lipové, Marcelová, Martovce, Moča, Nesvady, Nová Stráž, Patince, Pribeta, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Vojnice, Vrbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove

v rozsahu písm. a), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Bajč, Búč, Dulovce, Imeľ, Modrany, Okoličná na Ostrove, Šrobárová, Radvaň nad Dunajom

v rozsahu písm. a), c);

e) v okrese Levice

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f),

2. miestne národné výbory:

Pohronský Ruskov, Pukanec, Tekovské Lužany, Tlmače

v rozsahu písm. a), b), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Bátovce, Demandice, Dolný Pial, Farná, Horné Semerovce, Ipeľský Sokolec, Kalná nad Hronom, Kozárovce, Nová Dedina, Plášťovce, Santovka, Starý Tekov, Šárovce, Veľký Ďur, Veľké Ludince, Žemberovce

v rozsahu písm. a), c), d), f),

4. miestne národné výbory:

Bajka, Beša, Bielovce, Bohunice, Brhlovce, Čajkov, Čaka, Čankov, Devičany, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Domadice, Hokovce, Hontianska Vrbica, Horná Seč, Horné Túrovce, Horný Pial, Hrkovce, Hronovce, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Ipeľské Úľany, Jabloňovce, Jur nad Hronom, Kalinčiakovo, Krškany, Kubáňovo, Kukučínov, Kuraľany, Kvetná, Lok, Lontov, Málaš, Malé Kozmálovce, Malé Ludince, Malý Kiar, Mýtne Ľudany, Nový Tekov, Nýrovce, Ondrejovce, Pástovce, Plavé Vozokany, Podlužany, Preseľany nad Ipľom, Rybník nad Hronom, Sazdice, Sikenica, Slatina, Svodov, Šalov, Tehla, Tekovské Trsťany, Tekovský Hrádok, Tešmak, Tupá, Uhliská, Veľké Kozmálovce, Veľké Túrovce, Výškovce, Vyšné nad Hronom, Zalaba, Zbrojníky, Žemliare

v rozsahu písm. a), c);

f) v okrese Nitra

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f);

2. miestne národné výbory:

Cabaj-Čápor, Hosťovce, Jelenec, Klasov, Lapáš, Lefantovce, Mojmírovce, Nové Sady, Nové Vozokany, Pohranice, Rišňovce, Sládečkovce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Výčapy-Opatovce, Zbehy

v rozsahu písm. a), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Alekšince, Andač, Báb, Beladice, Branč, Čakajovce, Čaradice, Čeladice, Čierne Kľačany, Čifáre, Dolné Obdokovce, Golianovo, Hájske, Hostie, Hruboňovo, Choča, Chyndice, Jarok, Jedľové Kostoľany, Jelšovce, Kapince, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lehota, Lovce, Lúčnica nad Žitavou, Lukáčovce, Machulnice, Malé Zálužie, Mankovce, Martin nad Žitavou, Melek, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Nitrany, Nová Ves nad Žitavou, Obyce, Paňa, Podhorany, Poľný Kesov, Rumanová, Skýcov, Sľažany, Slepčany, Štefanovičová, Šurianky, Tajná, Velčice, Veľká Dolina, Vieska nad Žitavou, Vinodol, Volkovce, Zlatno, Žikava, Žirany, Žitavce

v rozsahu písm. a), c);

g) v okrese Nové Zámky

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f),

2. miestne národné výbory:

Bánov, Bešeňov, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Húl, Kolta, Kamenín, Komjatice, Maňa, Milanovce, Mužla, Palárikovo, Podhájska, Salka, Strekov, Svodín, Tvrdošovce, Zemné

v rozsahu písm. a), c), d), f)

3. miestne národné výbory:

Andovce, Bardoňovo, Bíňa, Bruty, Dedinka, Dolný Oháj, Jasová, Jatov, Kamenica nad Hronom, Kamenný Most, Komoča, Lipové, Ľuba, Nová Vieska, Rastislavice, Rubáň, Semerovo, Veľké Lovce

v rozsahu písm. a), c);

h) v okrese Senica

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), c), d), e), f);

2. miestne národné výbory:

Borský Jur, Borský Mikuláš, Brodské, Dojč, Gbely, Jablonica, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Ján, Prievaly, Radošovce, Rohožník, Sobotište, Sološnica, Šaštín-Stráže, Studienka, Unín, Veľké Leváre, Vrbovce, Závod

v rozsahu písm. a), c), d),

3. miestne národné výbory:

Brestovec, Bukovec, Cerová, Čáry, Častkov, Dubovce, Hlboké, Hradište, Chropov, Chvojnica, Jablonka, Kátov, Kopčany, Košariská, Koválov, Kuklov, Letničie, Malé Leváre, Mokrý Háj, Osuské, Petrova Ves, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Podbranč, Polianka, Popudinské Močidlany, Poriadie, Priepasné, Prietrž, Prietržka, Radimov, Rovensko, Rudník, Rohovské Rybky, Smolinské, Smrdáky, Stará Myjava, Šajdíkové, Humence, Štefanov, Trnovec, Turá Lúka, Vieska, Vrádište

v rozsahu písm. a), c);

ch) v okrese Topoľčany

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f),

2. miestne národné výbory:

Bojná, Bošany, Chynorany, Klátová Nová Ves, Kovárce, Ľudanice, Nitrianska Blatnica, Prašice, Preseľany, Radošiná, Rybany, Skačany, Slatina nad Bebravou, Solčany, Šišov, Uhrovec, Urmince, Veľké Ripňany, Veľké Uherce

v rozsahu písm. a), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Blesovce, Brezolupy, Čierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Hajná Nová Ves, Haláčovce, Horné Naštice, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hradište, Kolačno, Krásna Ves, Kruča, Krtovce, Kšinná, Lipovník, Lužany, Malá Hradná, Malé Hoste, Malé Krsteňany, Malé Ripňany, Miezgovce, Nadlice, Nedanovce, Nedašovce, Nitrianska Streda, Nórovce, Oponice, Ostratice, Pažiť, Pečeňany, Podlužany, Pravotice, Prusy, Rajčany, Ruskovce, Súlovce, Šalgovce, Tesáre, Timoradza, Veľké Držkovce, Veľké Dvorany, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Veľké Kršteňany, Veľký Klíž, Vozokany, Vysočany, Závada, Zlatníky, Žabokreky nad Nitrou, Žitná Radiša

v rozsahu písm. a), c);

i) v okrese Trenčín

1. všetky mestské národné výbory

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f),

2. miestne národné výbory:

Bošáca, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Dolná Súča, Drietoma, Horná Streda, Horná Súča, Kočovce, Krajné, Melčice-Lieskové, Lúka-Modrová, Lubina, Moravské Lieskové, Motešice, Nemšová, Omšenie, Podolie, Svinná, Trenčianska Turá, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Stankovce

v rozsahu písm. a), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Adamovské Kochanovce, Beckov, Bobot, Brúnovce, Částkovce, Dolná Poruba, Dolné Srnie, Dubodiel, Horné Srnie, Horňany, Hôrka, Hrabovka, Hrachovište, Hrádok, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kálnica, Kostolná-Zárečie, Kostolné, Mníchova Lehota, Modrovka, Neporadza, Nová Bošáca, Opatová, Opatovce, Pobedím, Potvorice, Považany, Selec, Skalka nad Váhom, Soblahov, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Mintice, Vaďovce, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Záblatie

v rozsahu písm. a), c);

j) v okrese Trnava

1. mestské národné výbory:

Hlohovec, Piešťany, Trnava, Vrbové

v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f),

2. mestský národný výbor:

Leopoldov a

miestne národné výbory:

Boleráz, Brestovany, Bučany, Cífer, Dechtice, Dolná Krupá, Dvorníky, Dudváh, Horné Orešany, Horné Otrokovice, Chtelnica, Jaslovské Bohunice, Moravany, Ružindol, Smolenice, Sokolovce, Suchá nad Parnou, Špačince, Šulekovo, Šúrovce, Veľké Kostoľany, Veselé, Voderady

v rozsahu písm. a), c), d), f),

3. miestne národné výbory:

Bohdanovce, Bojničky, Borovce, Buková, Červeník, Dobrá Voda, Dolné Dubové, Dolné Orešany, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kátlovce, Kľačany, Koplotovce, Košolná, Krakovany, Madunice, Majcíchov, Malženice, Merašice, Naháč, Ostrov, Prašník, Ratnovce, Sasinkovo, Siladice, Trakovce, Trebatice, Trstín, Veľké Orvište, Zavar, Zeleneč, Žlkovce

v rozsahu písm. a), c).


§ 2

Poverenie podľa § 1 sa nevzťahuje na prípady, ak ide o hraničné toky.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Tajomník:

Ing. Kolárik v. r.

Predseda:

RSDr. Králik v. r.