Uznesenie č. 127/1979 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Čiastka 25/1979
Platnosť od 30.11.1979 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.

127

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 29. októbra 1979

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 19. júla 1979 č. 79/1979 Zb., ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Šalgovič v. r.