97

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. v nariadení vlády Československej socialistickej republiky č. 57/1978 Zb. o razbe československých dukátov k 600. výročiu úmrtia Karola IV. v českom aj slovenskom vydaní,

2. v zákone č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl v slovenskom vydaní

1. Príloha má byť uvedená namiesto slovami „Príloha vyhlášky č. 57/1978 Zb.“ správne „Príloha nariadenia vlády č. 57/1978 Zb.“.

2. V § 3 ods. 2 má byť namiesto „...všetkých ôsmych ročníkov...“ správne „...všetkých ôsmich ročníkov...“

V § 5 ods. 2 má byť namiesto „...sa žiaci pripravujú...“ správne „...sa žiaci prijímajú...“;

V § 41 ods. 4 má byť namiesto „...ministerstvá republík...“ správne „...ministerstvá školstva republík...“

Redakcia