Uznesenie č. 23/1978 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I

Čiastka 5/1978
Platnosť od 10.03.1978 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

23

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 28. februára 1978

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I a určuje deň ich konania na nedeľu 2. apríla 1978.

Šalgovič v. r.