Uznesenie č. 94/1977 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

94

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

zo 14. decembra 1977

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia na piatok 18. februára 1978.

Indra v. r.