Uznesenie č. 45/1977 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy

Čiastka 16/1977
Platnosť od 10.08.1977 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

45

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 19. júla 1977

o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy a určuje deň ich konania na nedeľu 25. septembra 1977.

Hagara v. r.