Vyhláška č. 20/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave

Čiastka 6/1977
Platnosť od 24.03.1977
Účinnosť od 08.04.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VII dňom 5. septembra 1976.