Vyhláška č. 105/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977 do29.09.2000
Účinnosť od 30.12.1977 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

105

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 29. decembra 1977

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hmotnosť päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, hrana je vrúbkovaná.

(3) Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava vo dvoch neuzavretých kruhoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je umiestnené vo dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom.

(4) Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je portrét Zdeňka Nejedlého v pravom profile. Jeho meno „ZDENĚK NEJEDLÝ“ a letopočty „1878-1978“ sú v troch riadkoch vľavo pod portrétom. Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Petr Formánek, ktorého značka „F“ je umiestnená vľavo od dolného okraja goliera.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.