Uznesenie č. 92/1976 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Čiastka 18/1976
Platnosť od 20.08.1976 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

92

Uznesenie

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 19. augusta 1976

o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady určuje podľa § 12 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

Predseda Slovenskej národnej rady:

Šalgovič v. r.

Príloha

uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady č. 92/1976 Zb.

Zoznam volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady, ktoré sa budú konať v dňoch 22. a 23. októbra 1976.

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Volebný obvod č. 1
(v mestskom obvode Bratislava IV)
Karlova Ves - Petržalka
južná časť mestského obvodu Bratislava IV ohraničená ulicami Stuhová, Lesná cesta, Lesné diely, ul. Luxemburgovej, Vodárenská, Suchohradská, Silvánska a Nad lúčkami (mestské časti Karlova Ves, Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo)
Volebný obvod č. 2
(v mestskom obvode Bratislava I)
Staré Mesto
severozápadná časť mestského obvodu Bratislava I, ktorú ohraničuje most SNP a ulice Židovská, Kapucínska, Októbrové a Hurbanovo nám., Obchodná, Mickiewiczova, Americké nám. a Steinerova ulica
Volebný obvod č. 3
(v mestskom obvode Bratislava I)
Staré Mesto-východ
časť mestského obvodu Bratislava I na západe vymedzená hranicou volebného obvodu č. 2
Volebný obvod č. 4
(v mestskom obvode Bratislava II)
Nivy
západná časť mestského obvodu Bratislava II, ktorú ohraničujú ulice Záhradnícka, Bajkalská, Komárňanská a Malé Pálenisko smerom na Malý Dunaj k hranici mestskej časti Petržalka
Volebný obvod č. 5
(v mestskom obvode Bratislava II)
Ružinov-sever
severozápadná časť mestského obvodu Bratislava II, ktorú ohraničujú ulice Tomášikova, Šmidkeho a Záhradnícka
Volebný obvod č. 6
(v mestskom obvode Bratislava II)
Trnávka
severovýchodná časť mestského obvodu Bratislava II, ktorú ohraničuje z juhu katastrálne územie mestskej časti Vrakuňa a ulice Mlynské Luhy, Mierová a Tomášikova
Volebný obvod č. 7
(v mestskom obvode Bratislava II)
Prievoz - Podunajské Biskupice
juhovýchodná časť mestského obvodu Bratislava II, ktorá hraničí na západe s volebným obvodom č. 4, na severe s volebným obvodom č. 5 a 6 a ktorú na východe tvorí územie mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice
Volebný obvod č. 8
(v mestskom obvode Bratislava III)
Vinohrady
severozápadná časť mestského obvodu Bratislava III, ktorú ohraničuje železničná trať Bratislava - Žilina, hranica katastrálneho územia mestskej časti Vajnory, železničná trať Bratislava - Senec a ulice Kyjevská, Pionierska a Februárového víťazstva
Volebný obvod č. 9
(v mestskom obvode Bratislava III)
Vajnory
juhovýchodná časť mestského obvodu Bratislava III, ktorú ohraničujú ulice Februárového víťazstva, Pionierska, Kyjevská a ďalej železničná trať Bratislava - Senec, hranica katastrálneho územia mestskej časti Vajnory a železničná trať Bratislava - Žilina
Volebný obvod č. 10
(v mestskom obvode Bratislava IV)
Dúbravka
severná časť mestského obvodu Bratislava IV na juhu vymedzená hranicou volebného obvodu č. 1

ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 11
(v okrese Bratislava-vidiek)
Bernolákovo
juhovýchodná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel a Nová Dedinka
Volebný obvod č. 12
(v okrese Bratislava-vidiek)
Malacky
severozápadná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor a Vysoká pri Morave
Volebný obvod č. 13
(v okrese Bratislava-vidiek)
Pezinok
stredná časť okresu Bratislava-vidiek, ktorú tvoria obce Doľany, Častá, Dubová, Modra, Pezinok a Vinosady
Volebný obvod č. 14
(v okrese Bratislava-vidiek)
Senec
východná časť okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcami Tureň, Senec, Šenkvice, Vištuk, Budmerice a Štefanová
Volebný obvod č. 15
(v okrese Bratislava-vidiek)
Stupava
juhozápadná časť okresu Bratislava-vidiek, ktorú tvoria obce Borinka, Marianka, Stupava, Lozorno, Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Limbach, Viničné, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob a Jur pri Bratislave
Volebný obvod č. 16
(v okrese Dunajská Streda)
Čalovo
juhovýchodná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Palkovičovo, Topoľovec, Baloň, Pastúchy, Padáň, Kútniky, Ohrady a Trhové Mýto
Volebný obvod č. 17
(v okrese Dunajská Streda)
Dunajská Streda
stredná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Horný Bar, Lúč na Ostrove, Kráľovičove Kračany, Veľké Blahovo, Vydrany, Jahodná, Dvorníky na Ostrove, Dunajská Streda, Vrakúň a Gabčíkovo
Volebný obvod č. 18
(v okrese Dunajská Streda)
Šamorín
západná časť okresu Dunajská Streda ohraničená obcami Orechová Potôň, Holice, Rohovce a Vojka nad Dunajom
Volebný obvod č. 19
(v okrese Galanta)
Galanta
stredná časť okresu Galanta, ktorú tvoria obce Galanta, Gáň, Kajal, Topoľnica, Kráľová nad Váhom, Dolné Saliby, Žihárec, Tešedíkovo, Kráľov Brod, Trstice, Dolný Chotár a Horné Saliby
Volebný obvod č. 20
(v okrese Galanta)
Sereď
severná časť okresu Galanta ohraničená obcami Dlhá nad Váhom, Šoporňa, Váhovce, Sereď, Abrahám a Hoste
Volebný obvod č. 21
(v okrese Galanta)
Sládkovičovo
západná časť okresu Galanta ohraničená obcami Pusté Úľany, Malá Mača, Veľká Mača, Sládkovičovo, Košúty, Čierny Brod, Mostová, Vozokany a Tomášikovo
Volebný obvod č. 22
(v okrese Galanta)
Šaľa
východná časť okresu Galanta ohraničená obcami Neded, Vlčany, Selice, Šaľa a Diakovce
Volebný obvod č. 23
(v okrese Komárno)
Hurbanovo
stredná časť okresu Komárno, ktorú tvoria obce Nesvady, Nová Stráž, Zlatná na Ostrove, Vrbová nad Váhom, Imeľ, Hurbanovo, Bajč, Pribeta a Martovce
Volebný obvod č. 24
(v okrese Komárno)
Kolárovo
západná časť okresu Komárno ohraničená obcami Kolárovo, Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove a Veľké Kosihy
Volebný obvod č. 25
(v okrese Komárno)
Komárno
mesto Komárno
Volebný obvod č. 26
(v okrese Levice)
Marcelová
juhovýchodná časť okresu Komárno ohraničená obcami Iža, Chotín, Dolný Peter, Dulovce, Modrany a Vojnice
Volebný obvod č. 27
(v okrese Levice)
Levice
severovýchodná časť okresu Levice ohraničená obcami Žemberovce, Brhlovce, Čankov, Mýtne Ludany, Levice, Hronské Kľačany, Krškany, Horša, Drženice a Devičany
Volebný obvod č. 28
(v okrese Levice)
Šahy
východná časť okresu Levice ohraničená obcami Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Kukučínov, Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Santovka, Bory a Hontianske Trsťany
Volebný obvod č. 29
(v okrese Levice)
Tlmače
severozápadná časť okresu Levice ohraničená obcami Čajkov, Nová Dedina, Podlužany, Starý Tekov, Horná Seč, Dolná Seč, Vyšné nad Hronom, Žemliare, Tekovský Hrádok, Ondrejovce a Dolný Pial
Volebný obvod č. 30
(v okrese Levice)
Želiezovce
juhozápadná časť okresu Levice ohraničená obcami Tekovské Lužany, Turá, Starý Hrádok, Jur nad Hronom, Šarovce, Želiezovce, Hronovce a Pohronský Ruskov
Volebný obvod č. 31
(v okrese Nitra)
Nitra I
severozápadná časť mesta Nitra s miestnymi časťami Kynek, Kajsa, Korytník, Lužianky a Ivanka pri Nitre a vnútorná časť mesta ohraničená od volebného obvodu č. 32 riekou Nitra
Volebný obvod č. 32
(v okrese Nitra)
Nitra II
juhovýchodná a severovýchodná časť mesta Nitra s miestnymi časťami Janíkovce, Chrenová, Štitáre, Hrnčiarovce, Zobor, Drážovce a vnútorná časť mesta ohraničená od volebného obvodu č. 31 riekou Nitra
Volebný obvod č. 33
(v okrese Nitra)
Sládečkovce
juhozápadná časť okresu Nitra ohraničená obcami Rišňovce, Alekšince, Lehota, Jarok, Cabaj-Čapor, Mojmírovce a Branč
Volebný obvod č. 34
(v okrese Nitra)
Vráble
juhovýchodná časť okresu Nitra ohraničená obcami Veľký Cetín, Nitrany, Paňa, Klasov, Chyndice, Beladice, Choča, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany, Nové Vozokany a Nemčiňany
Volebný obvod č. 35
(v okrese Nitra)
Zbehy
severná časť okresu Nitra ohraničená obcami Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Neverice, Jelenec, Kolíňany, Čeladice, Dolné Obdokovce, Golianovo, Lapáš, Pohranice, Žirany, Podhorany, Jelšovce, Čakajovce, Zbehy, Andač a Lukáčovce
Volebný obvod č. 36
(v okrese Nitra)
Zlaté Moravce
severovýchodná časť okresu Nitra ohraničená obcami Volkovce, Zlaté Moravce, Sľažany a Velčice
Volebný obvod č. 37
(v okrese Nové Zámky)
Dvory nad Žitavou
juhovýchodná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Dvory nad Žitavou, Bešeňov, Veľké Lovce, Čechy, Kolta, Strekov, Nová Vieska a Gbelce
Volebný obvod č. 38
(v okrese Nové Zámky)
Komjatice
severná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Dedinka, Pozba, Podhájska, Radava, Hul, Dolný Ohaj, Maňa, Mojzesovo, Komjatice a Rastislavice
Volebný obvod č. 39
(v okrese Nové Zámky)
Nové Zámky
juhozápadná časť okresu Nové Zámky, ktorú tvoria mesto Nové Zámky a obce Andovce, Komoča a Zemné
Volebný obvod č. 40
(v okrese Nové Zámky)
Štúrovo
východná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Mužla, Šarkan a Svodín
Volebný obvod č. 41
(v okrese Nové Zámky)
Šurany
západná časť okresu Nové Zámky ohraničená obcami Jatov, Tvrdošovce, Šurany, Lipová, Bánov a Palárikovo
Volebný obvod č. 42
(v okrese Senica)
Holíč
severozápadná časť okresu Senica ohraničená obcami Chropov, Radošovce, Dubovce, Popudinské Močidlany, Holíč, Gbely a Brodské
Volebný obvod č. 43
(v okrese Senica)
Myjava
severovýchodná časť okresu Senica ohraničená obcami Jablonica, Hlboké, Prietrž, Podbranč, Turá Lúka, Vrbovce a Chvojnica
Volebný obvod č. 44
(v okrese Senica)
Senica
stredná časť okresu Senica ohraničená obcami Rohovské Rybky, Oreské, Lopašov, Častkov, Sobotište, Senica, Cerová, Studienka, Lakšárska Nová Ves a Borský Mikuláš
Volebný obvod č. 45
(v okrese Senica)
Šaštín-Stráže
juhozápadná časť okresu Senica ohraničená obcami Kúty, Smolinské, Petrova Ves, Radimov, Unín, Koválov, Smrdáky, Dojč, Šajdíkove Humence, Štefanov, Šaštín-Stráže, Borský Jur, Závod a Veľké Leváre
Volebný obvod č. 46
(v okrese Topoľčany)
Bánovce nad Bebravou
severná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Uhrovec, Miezgovce, Bánovce nad Bebravou, Dolné Naštice, Veľké Chlievany, Haláčovce a Veľké Držkovce
Volebný obvod č. 47
(v okrese Topoľčany)
Bojná
západná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Tesáre, Bojná, Veľké Dvorany, Urmince, Ludanice, Kovarce a Nitrianska Streda
Volebný obvod č. 48
(v okrese Topoľčany)
Bošany
severovýchodná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Solčany, Krnča, Bošany, Rajčany, Norovce, Prašice, Velušovce, Závada, Podhradie, Cimenná, Malé Hoste, Veľké Hoste, Pečeňany, Rybany, Brezolupy, Vysočany, Nedašovce, Ostratice, Nadlice, Nedanovce a Veľký Klíž
Volebný obvod č. 49
(v okrese Topoľčany)
Partizánske
východná časť okresu Topoľčany ohraničená obcami Veľké Uherce, Kolačno, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Partizánske, Skačany a Hradište
Volebný obvod č. 50
(v okrese Topoľčany)
Topoľčany
mesto Topoľčany
Volebný obvod č. 51
(v okrese Trenčín)
Melčice - Lieskové
severozápadná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Nemšová, Kľúčové, Skalka nad Váhom, Hrabovka, Záblatie, Kostolná-Záriečie, Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce, Štvrtok, Trenčianske Bohuslavice, Bošáca a Nová Bošáca
Volebný obvod č. 52
(v okrese Trenčín)
Nové Mesto nad Váhom
juhozápadná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Pobedim, Brunovce, Potvorice, Považany, Nové Mesto nad Váhom, Beckov a Kálnica
Volebný obvod č. 53
(v okrese Trenčín)
Stará Turá
západná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Moravské Lieskové, Dolné Srnie, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Podolie a Očkov
Volebný obvod č. 54
(v okrese Trenčín)
Trenčín
mesto Trenčín
Volebný obvod č. 55
(v okrese Trenčín)
Trenčianske Teplice
severovýchodná časť okresu Trenčín ohraničená obcami Selec, Krivosúd-Bodovka, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turná, Soblahov, Petrova Lehota, Opatová a Trenčianska Teplá
Volebný obvod č. 56
(v okrese Trnava)
Hlohovec
východná časť okresu Trnava ohraničená obcami Dvorníky, Bojničky, Hlohovec, Koplotovce a Jalšové
Volebný obvod č. 57
(v okrese Trnava)
Leopoldov
juhovýchodná časť okresu Trnava ohraničená obcami Dudváh, Zavar, Brestovany, Bučany, Malženice, Trakovice, Červeník, Leopoldov, Šulekovo, Horné Zelenice, Dolné Zelenice, Siladice a Šúrovce
Volebný obvod č. 58
(v okrese Trnava)
Piešťany
severovýchodná časť okresu Trnava ohraničená obcami Sokolovce a Piešťany
Volebný obvod č. 59
(v okrese Trnava)
Smolenice
severozápadná časť okresu Trnava ohraničená obcami Dobrá Voda, Dechtice, Kátlovce, Jaslovské Bohunice, Špačince, Bohdanovce nad Trnavou, Suchá nad Parnou a Košolná
Volebný obvod č. 60
(v okrese Trnava)
Trnava I
západná časť mesta Trnava ohraničená ulicami Februárového víťazstva, Fučíkova, Ružindolská, Suchovská, Trstínska, Budovateľská a Prednádražím I a II
Volebný obvod č. 61
(v okrese Trnava)
Trnava II
južná časť okresu Trnava ohraničená severnou časťou mesta Trnava a obcami Zeleneč, Majcichov, Voderady, Cífer, Ružindol a Borová
Volebný obvod č. 62
(v okrese Trnava)
Vrbové
severná časť okresu Trnava ohraničená obcami Orvište, Krakovany, Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Drahovce, Madunice, Veľké Kostoľany, Pečeňady, Žlkovce, Nižná a Chtelnica

STREDOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 63
(v okrese Banská Bystrica)
Banská Bystrica I
západná časť mesta Banská Bystrica, ktorú ohraničujú ulice Laskomerská, Lazovná, námestie SNP, Malinovského, Vajanského nám., Sládkovičova a tvoria miestne časti Podlavice, Skubín, Rakytovce, Kremnička, Radvaň, Kráľová, Malachov a Iliaš
Volebný obvod č. 64
(v okrese Banská Bystrica)
Banská Bystrica II
východná časť mesta Banská Bystrica, ktorú ohraničujú ulice Medený Hámor, Bakošova, námestie Československej armády, Februárového víťazstva, Kuzmányho, Štadlerovo nábrežie, Pod Urpínom, Pod Kalváriou, Hviezdoslavova, Žlté Piesky a tvoria miestne časti Rudlová, Sásová, Kostiviarska, Jakub, Majer, Šalková, Senica, Kynceľová a Nemce
Volebný obvod č. 65
(v okrese Banská Bystrica)
Slovenská Ľupča
západná časť okresu Banská Bystrica ohraničená obcami Pohronský Bukovec, Ráztoka, Brusno, Ľubietová a Hrochoť
Volebný obvod č. 66
(v okrese Banská Bystrica)
Čierny Balog
východná časť okresu Banská Bystrica ohraničená obcami Sihla, Čierny Balog, Pohronská Polhora, Michalová, Beňuš, Braväcovo a Mýto pod Ďumbierom
Volebný obvod č. 67
(v okrese Banská Bystrica)
Brezno
stredná časť okresu Banská Bystrica ohraničená obcami Horná Lehota, Valaská, Brezno, Hronec, Osrblie, Predajná, Nemecká a Jasenie
Volebný obvod č. 68
(v okrese Čadca)
Čadca
severná časť okresu Čadca ohraničená obcami Oščadnica a Čadca
Volebný obvod č. 69
(v okrese Čadca)
Kysucké Nové Mesto
juhovýchodná časť okresu Čadca ohraničená obcami Povina, Lopušné Pažite, Kysucké Nové Mesto, Ochodnica, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou a Klubina
Volebný obvod č. 70
(v okrese Čadca)
Turzovka
západná časť okresu Čadca ohraničená obcami Raková, Zákopčie a Dlhá nad Kysucou
Volebný obvod č. 71
(v okrese Dolný Kubín)
Dolný Kubín
juhozápadná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Zázrivá, Hruštín, Vasiľov, Lokca, Babín, Oravský Podzámok, Pribiš a Malatiná
Volebný obvod č. 72
(v okrese Dolný Kubín)
Námestovo
severozápadná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Bobrov, Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná a Oravská Lesná
Volebný obvod č. 73
(v okrese Dolný Kubín)
Tvrdošín
východná časť okresu Dolný Kubín ohraničená obcami Chlebnice, Horná Lehota, Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, Podbiel, Nižná, Tvrdošín, Štefanov nad Oravou a Trstená
Volebný obvod č. 74
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Liptovský Hrádok
východná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Liptovský Ján, Závažná Poruba, Beňadiková, Liptovský Ondrej, Veterná Poruba a Smrečany
Volebný obvod č. 75
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Liptovský Mikuláš
stredná časť okresu Liptovský Mikuláš z východnej strany ohraničená obcami Jalovec, Trstené, Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina, zo západnej strany ohraničená obcami Dúbrava, Gôtovany, Galovany, Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce a Kvačany
Volebný obvod č. 76
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Liptovská Teplá
stredná časť okresu Liptovský Mikuláš z východnej strany ohraničená obcami Huty, Veľké Borové, Prosiek, Liptovská Sielnica, Vlachy, Ľubeľa, Liptovské Kľačany a Partizánska Ľupča, zo západnej strany ohraničená obcami Liptovské Revúce, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovská Štiavnica, Ludrová, Štiavnička a Lisková
Volebný obvod č. 77
(v okrese Liptovský Mikuláš)
Ružomberok
západná časť okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcami Valaská Dubová, Likavka, Martinček, Ružomberok a Ľubochňa
Volebný obvod č. 78
(v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš)
Lučenec
západná časť okresu Lučenec ohraničená obcami Praha, Lupoč, Stará Halič, Lučenec, Pinciná, Halič, Ľuboreč a východná časť okresu Veľký Krtíš ohraničená obcami Bušince, Malé Zlievce, Veľké Zlievce, Pôtor, Selce, Dolné Strháre a Horné Strháre
Volebný obvod č. 79
(v okrese Lučenec)
Fiľakovo
juhovýchodná časť okresu Lučenec ohraničená obcami Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Trebeľovce, Holiša, Boľkovce, Nitra nad Ipľom a Nové Hony
Volebný obvod č. 80
(v okrese Lučenec)
Poltár
severná časť okresu Lučenec ohraničená obcami Poltár, Kalinovo, Veľká Ves, Tomášovce, Podrečany, Lovinobaňa, Ružiná, Tuhár, Polichno a Lentvora
Volebný obvod č. 81
(v okrese Martin)
Martin I
mesto Martin bez miestnych častí Vrútky, Priekopa a Záturčie
Volebný obvod č. 82
(v okrese Martin)
Turčianske Teplice
južná časť okresu Martin ohraničená obcami Bystrička, Košťany nad Turcom, Dražkovce a Sklabinský Podzámok
Volebný obvod č. 83
(v okrese Martin)
Martin II
severná časť mesta Martin, ktorú tvoria miestne časti Vrútky, Priekopa, Záturčie a severná časť okresu Martin ohraničená obcami Podhradie, Turčianska Štiavnička a Sučany
Volebný obvod č. 84
(v okrese Považská Bystrica)
Považská Bystrica
východná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Domaniža, Zemianska Závada, Horný Moštenec, Dolný Moštenec, Považská Bystrica, Považská Teplá a Plevník-Drienové
Volebný obvod č. 85
(v okrese Považská Bystrica)
Ilava
juhovýchodná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Horná Poruba, Ilava, Košeca, Ladce, Beluša, Sverepec, Lieskov, Podskalie, Pružina a Sádočné
Volebný obvod č. 86
(v okrese Považská Bystrica)
Dubnica nad Váhom
južná časť okresu Považská Bystrica, ktorú tvoria mestá Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica
Volebný obvod č. 87
(v okrese Považská Bystrica)
Pruské
severozápadná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Lazy pod Makytou, Vydrná, Zbora, Hoštiná, Ihrište, Mostište, Mestečko, Záriečie, Zubák, Horná Breznica, Lednické Rovne, Horovce, Dúlov, Pruské, Sedmerovec, Slávnica, Kameničany a Bolešov
Volebný obvod č. 88
(v okrese Považská Bystrica)
Púchov
severná časť okresu Považská Bystrica ohraničená obcami Podvažie, Šebesťanová, Udiča, Milochov, Púchov, Dolné Kočkovce, Streženice, Dohňany, Nimnica, Klieština, Dolná Maríková a Horná Maríková
Volebný obvod č. 89
(v okrese Prievidza)
Bojnice
severozápadná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Čavoj, Nevidzany, Seč, Dlžín, Šútovce, Bojnice, Opatovce nad Nitrou, Koš, Sebedražie, Cigeľ a Diviacka Nová Ves
Volebný obvod č. 90
(v okrese Prievidza)
Handlová
východná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Handlová, Chrenovec, Veľká Čausa, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Lazany, Kanianka, Poruba, Chvojnica a Tužina
Volebný obvod č. 91
(v okrese Prievidza)
Nováky
južná časť okresu Prievidza ohraničená obcami Nitrianske Sučany, Nováky, Lehota pod Vtáčnikom a Podhradie
Volebný obvod č. 92
(v okrese Prievidza)
Prievidza
mesto Prievidza
Volebný obvod č. 93
(v okrese Rimavská Sobota)
Hnúšťa
severná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Rybník, Španie Pole, Hostišovce, Veľký Blh, Dražice, Padarovce, Lukovištia, Horné Zahorany, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Kružno a Ožďany
Volebný obvod č. 94
(v okrese Rimavská Sobota)
Rimavská Sobota
južná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Husiná, Dolné Zahorany, Rimavská Sobota, Sútor, Pavlovce, Širkovce, Šimonovce a Drňa
Volebný obvod č. 95
(v okrese Rimavská Sobota)
Šafárikovo
juhovýchodná časť okresu Rimavská Sobota ohraničená obcami Chrámec, Dubovec, Bottovo, Radnovce, Vieska nad Blhom, Bátka, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Chvalová a Višňové
Volebný obvod č. 96
(v okrese Veľký Krtíš)
Veľký Krtíš
juhozápadná časť okresu Veľký Krtíš ohraničená obcami Modrý Kameň, Veľký Krtíš, Malé Straciny, Veľké Straciny, Glabušovce a Čeláry
Volebný obvod č. 97
(v okrese Zvolen)
Detva
východná časť okresu Zvolen ohraničená obcami Dolný Tisovník, Horný Tisovník, Stará Huta, Vígľašská Huta-Kalinka, Slatinské Lazy, Klokoč, Stožok, Detva, Dúbravy a Hriňová
Volebný obvod č. 98
(v okrese Zvolen)
Krupina
juhozápadná časť okresu Zvolen ohraničená obcami Krupina, Čekovce a Senohrad
Volebný obvod č. 99
(v okrese Zvolen)
Sliač
severozápadná a stredná časť okresu Zvolen, ktoré tvoria obce Lukavica, Sampor, Veľká Lúka, Sliač, Sielnica, Kováčová, Železná Breznica, Turová, Tŕnie, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Dubové, Breziny, Podzámčok, Michalková, Kráľová, Dobrá Niva, Babiná, Sása, Bzovská Lehôtka, Pliešovce, Zaježová, Očová, Zvolenská Slatina, Slatinka a Vígľaš
Volebný obvod č. 100
(v okrese Zvolen)
Zvolen
mesto Zvolen
Volebný obvod č. 101
(v okrese Žiar nad Hronom)
Banská Štiavnica
východná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Vysoká, Kopanice, Hodruša-Hámre, Banská Štiavnica, Podhorie, Močiar, Trnavá Hora, Jastrabá, Bartošova Lehôtka, Kopernica a Kunešov
Volebný obvod č. 102
(v okrese Žiar nad Hronom)
Nová Baňa
juhozápadná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Žarnovica a Voznica
Volebný obvod č. 103
(v okrese Žiar nad Hronom)
Žiar nad Hronom
stredná časť okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcami Slaská, Lutila, Stará Kremnička, Pitelová, Žiar nad Hronom, Sklené Teplice, Vyhne, Bzenica, Horná Ždaňa a Prochot
Volebný obvod č. 104
(v okresoch Žilina a Čadca)
Brodno
juhovýchodná časť okresu Žilina ohraničená obcami Varín, Gbeľany, Nededza, Kotrčiná Lúčka, Brodno, Vranie a časť okresu Čadca, ktorú tvoria obce Rudinka, Rudina, Rudinská, Nesluša, Snežnica, Dolný Vadičov a Horný Vadičov
Volebný obvod č. 105
(v okrese Žilina)
Bytča
severozápadná časť okresu Žilina ohraničená obcami Divinka, Svederník, Kotešová, Bytča a Hvozdnica
Volebný obvod č. 106
(v okrese Žilina)
Rajecké Teplice
južná časť okresu Žilina ohraničená obcami Maršová, Predmier, Jablonové, Hričovské Podhradie, Dolný Hričov, Horný Hričov, Žilinská Lehota, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Brezany, Lietava, Lietavská Svinná, Stránske a Turie
Volebný obvod č. 107
(v okrese Žilina)
Žilina I
juhovýchodná časť okresu Žilina, ktorú tvoria obce Zástranie, Zádubnie, Teplička nad Váhom, Mojš, Mojšova Lúčka, Strečno, Stráňavy, Višňové, Rosina a severná a západná časť mesta Žilina tvoriaca miestne časti Budatín, Považský Chlmec, Strážov, Bánová a Závodie a ohraničená od volebného obvodu č. 108 stredom ulíc Šmeralova, Hurbanova, Kuzmányho, Komenského, Suvorovova a Rajecká cesta
Volebný obvod č. 108
(v okrese Žilina)
Žilina II
časť mesta Žilina ohraničená zo severu riekou Váh a od volebného obvodu č. 107 stredom ulíc Šmeralova, Hurbanova, Kuzmányho, Komenského, Suvorovova, Rajecká cesta a ďalej miestnymi časťami Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka a Trnové

VÝCHODOSLOVENSKÝ KRAJ

Volebný obvod č. 109
(v okrese Bardejov)
Bardejov
západná časť okresu Bardejov ohraničená obcami Vyšný Tvarožec, Nižný Tvarožec, Zlaté, Bardejov, Richvald a Kríže
Volebný obvod č. 110
(v okrese Bardejov)
Giraltovce
juhovýchodná časť okresu Bardejov ohraničená obcami Hertník, Šiba, Hervartov, Kľušov, Lukavica, Komárov, Beloveža, Andrejová, Zborov a Stebník
Volebný obvod č. 111
(v okrese Humenné)
Humenné
južná časť okresu Humenné ohraničená obcami Hrubov, Vyšné Ladičkovce, Nižné Ladičkovce, Ľubiša, Veľopolie, Vyšný Hrušov, Adidovce a Dlhé nad Cirochou
Volebný obvod č. 112
(v okrese Humenné)
Medzilaborce
severozápadná časť okresu Humenné ohraničená obcami Hostovice, Parihuzovce, Pčoliné, Nechválova Polianka, Zubné, Jabloň, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Hrabovec nad Laborcom a Radvaň nad Laborcom
Volebný obvod č. 113
(v okrese Humenné)
Snina
východná časť okresu Humenné ohraničená obcami Zemplínske Hámre, Belá nad Cirochou, Snina, Pichne, Stakčín, Starina, Ostrožnica a Zvala
Volebný obvod č. 114
(v okrese Košice-mesto)
Košice-Juh
mestský územný obvod Košice-Juh
Volebný obvod č. 115
(v okrese Košice-mesto)
Košice-Sever
mestské územné obvody Košice-Kavečany, Košice-Ťahanovce, Košice-Košická Nová Ves, Košice-Sever
Volebný obvod č. 116
(v okrese Košice-mesto)
Košice-Nové Mesto
časť mestského obvodu Košice-Nové Mesto ohraničená Račím potokom, západným okrajom Kuzmányho sídliska a Toryskou ulicou
Volebný obvod č. 117
(v okrese Košice-mesto)
Košice-Staré Mesto
mestský obvod Košice-Staré Mesto
Volebný obvod č. 118
(v okrese Košice-mesto)
Košice-Šaca
juhozápadná časť mesta Košice s časťou mestského obvodu Košice-Nové Mesto ohraničeného Toryskou ulicou a Štúrovou ulicou, Moldavskou cestou a mestským obvodom Košice-Krásna, Košice- Šebastovce, Košice-Barca, Košice-Šaca, Košice-Poľov, Košice-Lorinčík a Košice-Myslava
Volebný obvod č. 119
(v okrese Košice-vidiek)
Bidovce
východná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Nižná Myšľa, Beniakovce, Vajkovce, Kráľovce a Ploské
Volebný obvod č. 120
(v okrese Košice-vidiek)
Košice
stredná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Budimír, Kokšov Bakša, Geča, Čaňa, Gyňov, Seňa, Hraničná pri Hornáde, Veľká Ida, Cestice, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Rudník a Zlatá Idka
Volebný obvod č. 121
(v okrese Košice-vidiek)
Moldava nad Bodvou
juhozápadná časť okresu Košice-vidiek ohraničená obcami Poproč, Jasov, Debraď, Paňovce, Čečejovce, Buzica a Perín-Chym
Volebný obvod č. 122
(v okrese Michalovce)
Malčice
juhozápadná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Lesné, Petrovce nad Laborcom, Suché, Pozdišovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Hatalov a Budkovce
Volebný obvod č. 123
(v okrese Michalovce)
Michalovce
severozápadná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Trnava pri Laborci, Michalovce (časť mesta na pravom brehu rieky Laborec), Zbudza a Nacina Ves
Volebný obvod č. 124
(v okrese Michalovce)
Pavlovce nad Uhom
juhovýchodná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Stretavka, Stretava, Palín, Sliepkovce, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Blatné Remety, Blatné Revištia, Nižná Rybnica, Bunkovce, Ostrov, Orechová, Krčava a Husák
Volebný obvod č. 125
(v okrese Michalovce)
Sobrance
severovýchodná časť okresu Michalovce ohraničená obcami Petrovce, Koromľa, Kolibabovce, Vojnatina, Tibava, Komárovce, Sobrance, Ruskovce, Úbrež, Fekišovce, Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce (časť mesta na ľavom brehu rieky Laborec) a Vinné
Volebný obvod č. 126
(v okrese Poprad)
Kežmarok
stredná a západná časť okresu Poprad ohraničená obcami Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Huncovce, Kežmarok, Vrbov, Abrahamovce, Vlková, Žakovce, Veľká Lomnica, Mlynica, Veľký Slavkov, Gerlachov, Batizovce, Mengusovce a Štrbské Pleso
Volebný obvod č. 127
(v okrese Poprad)
Poprad
mesto Poprad a obce Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka a Jánovce
Volebný obvod č. 128
(v okrese Poprad)
Spišská Belá
severovýchodná časť okresu Poprad ohraničená obcami Vlkovce, Tvarožná, Krížová Ves, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Spišská Belá, Lendak, Ždiar a Javorina
Volebný obvod č. 129
(v okrese Poprad)
Svit
južná časť okresu Poprad ohraničená obcami Štrba, Lučivná, Svit, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Hranovnica, Spišský Štiavnik a Vydrník
Volebný obvod č. 130
(v okrese Poprad)
Kapušany
severovýchodná časť okresu Prešov ohraničená obcami Podhradík, Vyšná Šebastová, Kapušany, Fintice, Veľký Šariš, Malý Šariš, Župčany, Kojatice, Svinia, Lažany, Gregorovce, Terňa, Babin Potok a Hradisko
Volebný obvod č. 131
(v okrese Prešov)
Lemešany
južná časť okresu Prešov ohraničená obcami Víťaz, Ovčie, Hrabkov, Krížovany, Žipov, Brežany, Rokycany, Bzenov, Radatice, Kendice, Petrovany, Záborské, Dulova Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa
Volebný obvod č. 132
(v okrese Prešov)
Lipany
severozápadná časť okresu Prešov ohraničená obcami Olejníkov, Drienica, Červená Voda, Pečovská Nová Ves, Jakubova Voľa, Rožkovany, Dubovica a Nižný Slavkov
Volebný obvod č. 133
(v okrese Prešov)
Prešov I
západná časť mesta Prešov ohraničená železničnou traťou Prešov-Plaveč a ulicami Prostejovská, Tehelná, Marka Čulena, Odborárska, Čerešňová, Cemjata, Janouškova, Pod skalkou, Pod Šibenou horou, Leningradská a Červenej armády
Volebný obvod č. 134
(v okrese Prešov)
Prešov II
východná časť mesta Prešov ohraničená ulicami Duklianska, U Sútoku, Budovateľská, Gottwaldova, Požiarnická, Pištejiho, Slovenskej republiky rád a mestskými časťami Nižná Šebastová, Ľubotice, Šalgovík, Solivar, Haniska a obcami Ruská Nová Ves a Teriakovce
Volebný obvod č. 135
(v okrese Prešov)
Sabinov
severozápadná časť okresu Prešov ohraničená obcami Lačnov, Renčišov, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Ražňany, Sabinov, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Ratvaj, Hubošovce, Uzovce, Šarišské Michaľany, Medzany, Ostrovany, Jarovnice, Ďaletice, Chminianska Nová Ves, Chmiňany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany a Široké
Volebný obvod č. 136
(v okrese Rožňava)
Dobšiná
severozápadná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Betliar, Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Honce, Štítnik, Rozložná, Gočaltovo, Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota a Rejdová
Volebný obvod č. 137
(v okrese Rožňava)
Revúca
západná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Muránska Zdychava, Revúca, Chyžné, Magnezitovce, Jelšava, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Licince a Meliata
Volebný obvod č. 138
(v okrese Rožňava)

Rožňava
juhovýchodná časť okresu Rožňava ohraničená obcami Bohúňovo, Gemerská Hôrka, Plešivec, Pašková, Kunova Teplica a Rožňava
Volebný obvod č. 139
(v okrese Spišská Nová Ves)
Gelnica
južná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Mlynky, Hnilec, Hnilčík, Závadka, Nálepkovo, Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Helcmanovce, Prakovce, Gelnica, Žakarovce, Jaklovce a Margecany
Volebný obvod č. 140
(v okrese Spišská Nová Ves)
Krompachy
východná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Kluknava, Krompachy, Slovinky, Poráč, Rudňany, Markušovce, Odorín, Jamník, Domanovce, Spišský Hrušov, Hincovce, Bystrany, Spišské Vlachy, Žehra, Granč-Petrovce, Beharovce, Oľšavka a Slatviná
Volebný obvod č. 141
(v okrese Spišská Nová Ves)
Levoča
severná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Dúbrava, Harakovce, Poľanovce, Pongrácovce, Bijacovce, Spišské Podhradie, Katúň, Baldovce, Buglovce, Klčov, Spišský Hrhov, Levoča, Iliašovce, Armutovce, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce a Letanovce
Volebný obvod č. 142
(v okrese Spišská Nová Ves)
Spišská Nová Ves
západná časť okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcami Smižany, Harichovce, Danišovce, Lieskovany, Teplička a Spišská Nová Ves
Volebný obvod č. 143
(v okrese Stará Ľubovňa)
Stará Ľubovňa
okres Stará Ľubovňa
Volebný obvod č. 144
(v okrese Svidník)
Svidník
okres Svidník
Volebný obvod č. 145
(v okrese Trebišov)
Kráľovský Chlmec
južná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Borša, Bara, Černochov, Viničky, Ladmovce, Zemplín, Bodrog, Malý Horeš, Plešany, Kráľovský Chlmec, Dobrá, Biel, Čierna nad Tisou a Čierna
Volebný obvod č. 146
(v okrese Trebišov)
Sečovce
severozápadná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Vojčice, Nový Ruskov, Plechotice, Čelovce, Nižný Žipov, Kuzmice, Brezina a Kazimír
Volebný obvod č. 147
(v okrese Trebišov)
Trebišov
južná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Hraň, Zemplínske Jastrabie, Cejkov, Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Michaľany, Lastovce, Zemplínska Nová Ves, Trebišov a Milhostov
Volebný obvod č. 148
(v okrese Trebišov)
Veľké Kapušany
východná časť okresu Trebišov ohraničená obcami Boťany, Bačka, Leles, Poľany, Boľ, Vojka, Svinice, Rad, Zatín, Brehov a Sirník
Volebný obvod č. 149
(v okrese Vranov nad Topľou)
Soľ
západná časť okresu Vranov nad Topľou ohraničená obcami Detrík, Michalok, Merník, Komárany, Nižný Kručov, Čaklov, Vechec, Kamenná Poruba, Sačurov a Sečovská Polianka
Volebný obvod č. 150
(v okrese Vranov nad Topľou)
Vranov nad Topľou
východná časť okresu Vranov nad Topľou ohraničená obcami Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Vranov nad Topľou, Čičava, Ruský Kazimír, Slovenská Kajňa a Kvakovce